Olsztyński sąd nie chce sądzić b. prezydenta miasta

Sąd Rejonowy w Olsztynie nie chce sądzić byłego prezydenta miasta Czesława Małkowskiego, oskarżonego o gwałt i usiłowanie gwałtu. Ze względu "na szczególną wagę i zawiłość sprawy" akta odesłano do...

10.03.2011

Berlusconi zreformuje włoskie sądy

Premier Włoch Silvio Berlusconi oświadczył, że gdyby jego rząd wcześniej przeprowadził reformę wymiaru sprawiedliwości, sędziowie nie dokonaliby "inwazji na politykę". Szef rządu przedstawił w...

10.03.2011

Prezydent ograniczył wniosek do TK ws. SKOK-ów

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, Bronisław Komorowski, po zasięgnięciu licznych opinii, podjął decyzję o ograniczeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustawy o SKOK-ach,...

10.03.2011

MSP: ustawa reprywatyzacyjna zwiększy dług publiczny

Ustawa o świadczeniach przyznawanych osobom, których dotyczyła nacjonalizacja, w tej sytuacji ekonomicznej nie może być uchwalona - poinformował resort skarbu. Mogłoby to spowodować przekroczenie...

10.03.2011

RPO: dlaczego nie można nagrywać rozprawy cywilnej?

Rzecznik praw obywatelskich, prof. Irena Lipowicz wystąpiła do ministra sprawiedliwości w sprawie możliwości utrwalania przez stronę przebiegu rozprawy w procesie cywilnym za pomocą urządzenia...

10.03.2011

Prokuratura niechętnie oskarża na wniosek PIP

Niewielki odsetek spraw przekazanych śledczym przez inspektorów miał finał w sądzie. W ubiegłym roku prokuratura 170 razy odmówiła wszczęcia postępowania w sprawach skierowanych przez inspektorów...

10.03.2011

Radca Tuczapski skarży prokuratora M.

Sąd Dyscyplinarny przy Prokuraturze Generalnej 28 marca rozpatrzy sprawę uchylenia immunitetu wrocławskiemu prokuratorowi Robertowi M. Jeśli zdecyduje się na uchylenie immunitetu, prokurator M....

10.03.2011

Rząd chce wporwadzić państwowy egzamin nauczycielski

Wybór specjalizacji nauczycielskiej dopiero po licencjacie i obowiązkowy roczny staż w szkole zakończony Państwowym Egzaminem Nauczycielskim - tak m.in. wyglądałby nowy model kształcenia nauczycieli...

10.03.2011

NSA: stawki procentowe zależnie od okoliczności

Jeżeli stan faktyczny obszaru objętego planem nie daje podstaw do zamieszczenia w planie ustaleń wymienionych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

10.03.2011

Łódź: kable w kanalizacji do opodatkowania

Po lipcowej nowelizacji ustawy - Prawo budowlane przewody (kable) wszelkiego rodzaju nie stanowią budowli, ani części budowli (kanalizacji kablowej) w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i...

10.03.2011

GIODO wyda poradnik dla komitetów wyborczych

Generalny Inspektor Danych Osobowych chce wydać poradnik dla komitetów wyborczych; znajdą się w nim m.in. wskazówki jak przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych w kampanii wyborczej....

09.03.2011

Sąd odroczył rozprawę ws. odszkodowania od TP

Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył bezterminowo postępowanie ws. Danish Polish Telecommunications Group przeciwko TP. Chodzi o uznanie wyroku Trybunału Arbitrażowego, przyznającego DPTG 1,57 mld zł...

09.03.2011