Zakażeni żółtaczką wywalczyli odszkodowania

Po ponad siedmiu latach krakowski sąd okręgowy wydał w piątek 18 czerwca 2011 r. wyrok nakazujący Szpitalowi Uniwersyteckiemu UJ wypłacić odszkodownia na łączną kwotę 2,3 mln złotych. Proces, jako...

20.06.2011

Programista amator nie musi zakładać firmy

Zyski pochodzące z udostępnienia innym programu komputerowego należy dodać do innych dochodów. Uznał tak dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji nr IPTPB1/415-6/11-2/MD....

20.06.2011

Rząd planuje reformy w swoich strukturach

Projekt reform usprawniających działalność ministerstw i kancelarii premiera będzie przedstawiony szefowi rządu do września; wtedy zapadnie decyzja, które z propozycji będą wdrażane, jeśli PO wygra...

20.06.2011

Dziesięciu więźniów specjalnej troski

W celach przebywa dziś dziesięć osób pod stałą ochroną i obserwacją. Wszystko po to, żeby nie powtórzyły się tajemnicze zgony osób ważnych dla procesów, jak np. w sprawie zabójstwa Olewnika czy...

20.06.2011

Polski prawnik w Financial Action Task Force

Prawnicy

Radosław Obczyńskiz Departamentu Postępowań Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego został powołany na przedstawiciela IOSCO Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, zrzeszającej...

19.06.2011

Nie zawsze odliczysz darowiznę na kościół

Od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną nie może odliczyć darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą....

19.06.2011