Śląsk: rozpoczął się Rok Konstantego Wolnego

Prawnicy

W województwie śląskim 2012 rok poświęcony jest pamięci pierwszego marszałka przedwojennego Sejmu Śląskiego, Konstantego Wolnego. Wolny - adwokat i dziekan Rady Adwokackiej w Katowicach - był śląskim...

01.01.2012

MS planuje reorganizację sądownictwa wojskowego

W początkach stycznia liczba sędziów wojskowych w sądach garnizonowych ma zmniejszyć się o 25 osób - sędziów sądów wojskowych będzie 58. Przepisy są na końcowym etapie przygotowań. Resort...

01.01.2012

Przedsiębiorcy zagięli parol na ZUS

Chodzi o małe firmy, Zykle jednoosobowe, ścigane przez ZUs za to, że przed wrześniem 2008 r. zawieszały działalność gospodarczą i okresowo nie płaciły składek....

01.01.2012

Rynek pracy weryfikuje aspiracje młodych

Młodzi ludzie dawno nie mieli tak utrudnionego startu w dorosłość - według danych Ministerstwa Pracy w Polsce stanowią oni największą grupę bezrobotnych. Mimo że mają duże aspiracje i kończą studia...

01.01.2012

Fiskus przestaje nadawać numery NIP

Od dzisiaj podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej nie będą musieli mieć Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), a urzędy skarbowe przestaną je nadawać. To wynik noweli ustawy o zasadach...

01.01.2012

Kancelaria Prezydenta będzie miała budżet zadaniowy

Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski chce, by w 2012 r. duża część działań kancelarii była realizowana w oparciu o budżet zadaniowy. Merytorycznie kancelarię wesprze w nowym roku zespół...

01.01.2012

Zakaz jazdy ciężarówek w Nowy Rok

W niedzielę ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton będą miały zakaz wjazdu na drogi - poinformował rzecznik inspekcji drogowej Alvin Gajadhur. Zakaz ruchu tych ciężarówek na...

01.01.2012

Większa dyscyplina na aplikacji adwokackiej

Prawnicy

Aplikant bez usprawiedliwienia będzie mógł opuścić 16 godzin zajęć Za dłuższą nieuzasadnioną absencję nie dostanie zaliczenia O zdaniu na kolejny rok będzie teraz decydował kierownik szkolenia. Nowy...

31.12.2011

Dwóch prawników kandyduje na prezesa KRUS

Prawnicy

Rozstrzygnięty został konkurs na prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wyłoniono dwóch kandydatów: Artura Brzóskę i Daniela Zahorenkę. Obaj są prawnikami. Prezesa Kasy powołuje i...

31.12.2011

Adwokat będzie mógł zostać syndykiem

Rynek

Syndyk, nadzorca sądowy i likwidator to nowe zawody, które będą mogli wykonywać adwokaci bez ryzyka narażenia się na zarzut naruszenia zasad etyki zawodowej. Lista tych zawodów poszerzona została na...

31.12.2011

Firmy składają pozwy

Pozew zbiorowy w sprawie zaległych składek złożyło w piątek 19 osób Chodzi o małe firmy, zwykle jednoosobowe, ścigane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za to, że przed wrześniem 2008 r. zawieszały...

31.12.2011