SN: KRS jeszcze raz ma wskazać kandydatów na sędziów w Łodzi i Mławie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła w piątek uchwały Krajowej Rady Sądownictwa zawierające rekomendacje na stanowiska sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi i Sądzie Rejonowym w Mławie. Procedura powołania sędziów musi być przeprowadzona od nowa.

29.03.2019

Wojciech Hermeliński odchodzi dziś z PKW

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

29 marca wygasa członkostwo w Państwowej Komisji Wyborczej jej obecnego przewodniczącego. Tego dnia Wojciech Hermeliński kończy 70 lat i zgodnie z przepisami musi odejść. Jego miejsce w PKW zajmie sędzia TK Grzegorz Jędrejek. Prezydent powoła go w ciągu 5 dni.

29.03.2019

Sędzia i prokurator nie mogą być karani za oceny, a nawet za głupotę

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przewinienie dyscyplinarne sędziego lub prokuratora może dotyczyć tylko wykładni i stosowania przepisów procesowych, niewiążących się bezpośrednio z samym orzekaniem - wynika z orzecznictwa sądów dyscyplinarnych. Rażącym i oczywistym naruszeniem przepisów prawa nie może być interpretacja przepisów przez sędziego - dodają prawnicy.

29.03.2019

Delegacje sędziów uderzają w sądy rejonowe

Wymiar sprawiedliwości

Delegacje sędziów do sądów wyższej instancji stały się sposobem na łatanie luk kadrowych. Zazwyczaj nie wracają oni już do rodzimych sądów, a delegacja blokuje etat nawet na kilka lat. Sędziowie oceniają, że jest to problem systemowy, który wymaga pilnych zmian. Dostrzega go też resort sprawiedliwości - rozwiązanie widzi w dwuszczeblowych sądach i jednolitym stanowisku sędziego.

29.03.2019

Sędziowie SN pytają, czy mogą orzekać z sędzią wskazanym przez nową KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dwaj sędziowie z trzyosobowego składu Sądu Najwyższego rozpatrującego zażalenie na decyzję o odmowie przyjęcia wniosku o wznowienie jednego z postępowań karnych, wystąpili do szerszego składu Izby Karnej z pytanie, czy mogą procedować z udziałem sędziego powołanego przez prezydenta spośród kandydatów wyłonionych przez Krajową Radę Sądownictwa, której sędziowskich członków wybrał Sejm.

28.03.2019

Izba Dyscyplinarna SN krytykuje postępowanie unijnego Trybunału

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozpoznając pytania prejudycjalne polskiego Sądu Najwyższego, pominął sąd właściwy do rozpoznania sprawy i opiera się jedynie na niezweryfikowanych informacjach - uważa Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Zdaniem Izby sądem właściwym do zadania tych pytań oraz udzielania wyjaśnień jest właśnie ta Izba.

28.03.2019

Nagrody Przeglądu Sądowego za książki o procedurze cywilnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Doktorzy habilitowani Piotr Rylski i Tadeusz Zembrzuski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zostali nagrodzeni za książki prawnicze najbardziej przydatne dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w 2017 roku. Nagrodę specjalną otrzymał Michał Piotr Ziemiak.

28.03.2019

Za dwa tygodnie Rada UE ponownie o praworządności w Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Rada ds. Ogólnych na zaplanowanym na 9 kwietnia posiedzeniu po raz kolejny ma zająć się sprawą praworządności w Polsce i na Węgrzech. Według nieoficjalnych informacji zdecydowali o tym w środę w Brukseli ambasadorowie państw członkowskich.

28.03.2019

Pomoc prawna tylko z uprawnieniami - adwokaci kończą konsultacje projektu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Analizowanych jest obecnie ponad 40 opinii adwokatów, które w czasie wewnętrznych konsultacji wpłynęły do Naczelnej Rady Adwokackiej. Nie wiadomo jeszcze jaki kształt miałaby mieć ustawa o świadczeniu usług prawniczych, ale autorzy rozważają - jak ustaliło Prawo.pl - pójście w kierunku zapisów o działalności regulowanej zawartych w Prawie przedsiębiorców.

28.03.2019

RPO: Więzień też ma prawo do godnej śmierci

Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Obowiązuje przepisy pozwalają na to, by umierających więźniów zwalniać do domów lub szpitali - przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich i podkreśla, że śmierć w więzieniu, nawet w szpitalnym oddziale, nie ma nic wspólnego z godnym umieraniem - zawsze następuje w samotności, nierzadko wśród mało empatycznych współosadzonych.

28.03.2019

Nie ma podwyżek - "Solidarność" Pracowników Sądów wychodzi na ulicę

Wymiar sprawiedliwości

Związek apeluje do pracowników sądów i prokuratury by wzięli udział w manifestacji organizowanej - 4 kwietnia - przez sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi. To pokłosie odpowiedzi KPRM, w której nie uwzględniono postulowanych przez "Solidarność" dodatkowych 450 zł podwyżki w 2019 r.

28.03.2019

Zakłócenia w e-sądach - były dyrektor MS oskarżony w sprawie przetargu

Wymiar sprawiedliwości

Chodzi modernizację systemu informatycznego. Prokuratura Regionalna w Warszawie oskarżyła byłego dyrektora departamentu informatyzacji Ministerstwa Sprawiedliwości o niedopełnienie obowiązków, wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz działanie na szkodę interesu publicznego. Skutkiem niesprawnego systemu były m.in. problemy w funkcjonowaniu e-sądów.

27.03.2019

Sondaż: Nieco lepsze oceny sądów

Wymiar sprawiedliwości

Nieco wzrósł w ostatnim półroczu poziom aprobaty dla pracy sądów. We wrześniu 2018 roku pozytywnie je oceniało 30 proc. badanych, a obecnie 32 proc. Natomiast o 3 punkty procentowe - do 45 proc. - wzrósł poziom krytyki funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

27.03.2019

Kandydat na szefa KE: Potrzebna skuteczna procedura ochrony praworządności

Wymiar sprawiedliwości

Manfred Weber, szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Parlamencie Europejskim i kandydat na szefa Komisji Europejskiej zaapelował w środę w Strasburgu, by przywódcy państw i rządów zajęli się na szczycie UE kwestią praworządności w kontekście art. 7.

27.03.2019

Dalszych podwyżek dla pracowników sądów nie będzie? KPRM odpowiada Solidarności

Wymiar sprawiedliwości

Niesatysfakcjonująca, rząd nie rozumie sytuacji pracowników sądów i nie dostrzega problemów związanych z ich masowymi odejściami z pracy - tak m.in. NSZZ Solidarność Pracowników Sądów komentuje odpowiedź z kancelarii premiera. KPRM podkreśla w niej, że problemy z wynagrodzeniami dostrzega ale podwyżki w 2019 r. - po 200 zł na etat już zaplanowano

27.03.2019

Mały budżet RPO blokuje rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych

Wymiar sprawiedliwości

Osiem etatów - tyle w ocenie rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara wystarczyłoby do tego, by jego biuro sprawniej rozpatrywało wnioski o skargi nadzwyczajne. Jak podkreśla, mimo że wielokrotnie to podnosił, budżet RPO nie został dostosowany do nowych zadań. A wniosków o skargi wpłynęło już do niego ponad 4 tys.

27.03.2019

Prezes stołecznego SO rezygnuje ze stanowiska 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joanna Bitner złożyła rezygnację ze stanowiska. Decyzję podjęła po zebraniu sędziów tego sądu, które negatywnie oceniło pracę sądu za ubiegły rok. Prezesem była od września 2017 roku.

26.03.2019