Wybór nowego członka TK był konieczny, ponieważ 23 lipca 2021 r. roku upłynęła kadencja sędziego Leona Kieresa i dotychczas stanowiska po nim nie obsadzono.

Wcześniej, 7 lutego, sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Podczas dyskusji nad kandydaturą, posłowie opozycji zarzucali Święczkowskiemu upolitycznienie prokuratury, ale pytali też o jego dorobek naukowy, który powinien mieć kandydat na taką funkcję. Mieli też wiele wątpliwości, czy będzie on sędzią niezawisłym. Święczkowski zapewnił, że będzie rzetelnym i niezależnym sędzią. - Sędzią zawsze się jest niezależnym i niezwisłym, bez względu na to, jaki zawód wykonywało się wcześniej - powiedział Święczkowski. I podkreślił, że w przeszłości wielu prokuratorów, adwokatów i radców prawnych zostawało sędziami.

Czytaj: Sędzia bezstronny, czyli obiektywny >>

Bogdan Święczkowski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach i aplikacji pracował w prokuraturze Rejonowej w Sosnowcu, Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, od 2001 r. w Prokuraturze Krajowej. Od 2005 r. pełnił obowiązki zastępcy dyrektora biura ds. przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej (od 2009 r. dyrektora), a także prokuratora Prokuratury Apelacyjnej. W 2006 r. został powołany na prokuratora Prokuratury Krajowej. W latach 2006-2007 był szefem ABW.

W latach 2010-2015 pozostawał prokuratorem w stanie spoczynku. W tym czasie został wybrany na radnego śląskiego sejmiku wojewódzkiego, a w wyborach parlamentarnych w 2011 r. został posłem z listy PiS. Nie objął jednak mandatu, ponieważ nie chciał zrezygnować ze statusu prokuratora w stanie spoczynku. W 2015 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a w 2016 r. na stanowisko prokuratora krajowego i zastępcy prokuratora generalnego. Wykłada w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.