Podstawową zasadą gospodarki finansowej podmiotów uczestniczących w wyborach jest jawność i...
Krzysztof Sobczak
17.02.2015
To, czy trzeba przewozić dziecko w foteliku bezpieczeństwa, zależeć będzie tylko od jego wzrostu;...
PAP
17.02.2015
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odrzucił odwołanie polskiego rządu od...
Krzysztof Sobczak
17.02.2015
W czerwcu 2015 r. odbędą się pierwsze Igrzyska Europejskie w Baku. Helsińska Fundacja Praw...
Krzysztof Sobczak
17.02.2015
Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis prawa autorskiego przewidujący rok więzienia dla sprawcy,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.02.2015
Las odzyskany przez autochtona mieszkającego na stałe w Niemczech pozostanie jednak własnością...
PAP
17.02.2015
Jednym z założeń znowelizowanej ustawy antymonopolowej jest skrócenie czasu na wydanie decyzji w...
Krzysztof Sobczak
17.02.2015
W Polsce brakuje spójnej polityki na rzecz dzieci, nie ma też mechanizmu koordynującego działania...
PAP
17.02.2015
Ustanowienie profesjonalnych kuratorów reprezentujących dzieci w sądach oraz zmiana przepisu...
PAP
17.02.2015
Nowy wzór dowodu osobistego, łatwiejszy do wypełnienia wniosek i możliwość złożenia go w dowolnym...
Krzysztof Sobczak
17.02.2015
Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejm zajmie się nowelą łagodzącą skutki wniesienia...
Monika Sewastianowicz
17.02.2015
Od 17 lutego 2015 r. obowiązuje rozporządzenie nowelizujące, które ma na celu uporządkowanie...
Krzysztof Paczoska
17.02.2015
Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego...
Krzysztof Paczoska
17.02.2015
Na 25 lutego krakowski sąd wyznaczył termin posiedzenia w sprawie ekstradycji Romana Polańskiego,...
PAP
17.02.2015
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce, by ustawa deweloperska bardziej sprawiedliwie...
Monika Sewastianowicz
17.02.2015
Z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego usunięty zostanie przepis nakazujący ograniczenie praw jednemu...
Krzysztof Sobczak
17.02.2015
Ustanowienie profesjonalnych kuratorów reprezentujących dzieci w sądach - to jedna ze zmian...
Krzysztof Sobczak
17.02.2015
Pomoc adwokata albo radcy prawnego ma przysługiwać nie tylko w sprawach karnych, ale także w...
PAP
17.02.2015
Średnio 8,2 proc. środków na rozwój obszarów wiejskich w UE w latach 2011-2013 wydano błędnie -...
PAP
17.02.2015
1 stycznia zwiększył się katalog usług, których sprzedaż podlega ewidencjonowaniu za pomocą kas...
Agnieszka Matłacz
17.02.2015
Rynek
W Polsce powstanie oddział Europejskiego Instytutu Prawa, którego celem są działania na rzecz...
Krzysztof Sobczak
17.02.2015
Nowela ustawy o komornikach sądowych i egzekucji za wysoko określa próg skuteczności, który musi...
Monika Sewastianowicz
17.02.2015
Rynek
Rozprawa z udziałem biegłych i stron jest obligatoryjna przy wydawaniu decyzji o odszkodowaniach za...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.02.2015
Nowe prawo o upadłości konsumenckiej, mimo że - co do zasady - oparte na upadłości likwidacyjnej,...
Krzysztof Sobczak
17.02.2015
Jeśli Unia Europejska chce wprowadzić własne przepisy o ochronie tajemnic handlowych firm, to w...
Krzysztof Sobczak
17.02.2015
Resort sprawiedliwości przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego procedury przeprowadzania...
Monika Sewastianowicz
16.02.2015
Europejski Trybunał Praw Człowieka w oświadczeniu opublikowanym 13 lutego wezwał ukraińską pilotkę...
16.02.2015
Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział, że przed ratyfikacją konwencji o zapobieganiu i...
PAP
16.02.2015
We wtorek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ma ogłosić, czy Wielka Izba ETPC...
PAP
16.02.2015
Kar więzienia w zawieszeniu chce prokuratura w procesie b. szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego...
PAP
16.02.2015