Powołane komisje egzaminacyjne są również właściwe do przeprowadzenia ponownego egzaminu sędziowskiego w 2014 r. Wydatki związane z obsługą administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnych ponosi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Komisja egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego, który odbędzie się w 2014 r. została powołana w składzie:

1) Kazimierz Klugiewicz – sędzia Sądu Najwyższego – przewodniczący komisji egzaminacyjnej,

2) Adam Sęk – sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – sekretarz komisji egzaminacyjnej,

3) dr hab. Małgorzata Manowska – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, egzaminator z zakresu postępowania cywilnego z elementami procedury administracyjnej,

4) Jolanta Hawryszko – sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, egzaminator z zakresu zagadnień konstytucyjnych, zagadnień ustrojowych dotyczących sądownictwa i innych organów ochrony prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, prawa europejskiego oraz problematyki międzynarodowej ochrony praw człowieka,

5) Jerzy Menzel – sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, egzaminator z zakresu postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego oraz postępowania w sprawach nieletnich,

6) Jolanta Pietrzak – sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, egzaminator z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

7) Marek Charuza – sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, egzaminator z zakresu prawa karnego,

8) Maciej Kruszyński – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, egzaminator z zakresu prawa gospodarczego,

9) Jacek Grela – sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, egzaminator z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego,

10) dr Marek Siwek – sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, egzaminator z zakresu prawa karnego,

11) Krzysztof Wojtaszek – sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa.

Natomiast Komisja egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego, który odbędzie się w 2014 roku została powołana w składzie:

1) Iwona Palka – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach – przewodnicząca komisji egzaminacyjnej,

2) Alina Galica – prokurator Prokuratury Rejonowej w Wieliczce delegowana do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – sekretarz komisji egzaminacyjnej,

3) Alfred Tuczek – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, specjalista z zakresu postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego oraz postępowania w sprawach nieletnich,

4) Jerzy Krawczuk – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, specjalista z zakresu prawa gospodarczego,

5) Bożena Kiecol – prokurator Prokuratury Generalnej, specjalista z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, elementów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz postępowania cywilnego,

6) Anita Woźniak-Rzążewska – prokurator Prokuratury Generalnej, specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego,

7) Jan Wojtasik – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu w stanie spoczynku, specjalista z zakresu kryminalistyki, psychiatrii i psychologii sądowej oraz medycyny sądowej,

8) Włodzimierz Świtoński – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu w stanie spoczynku, specjalista z zakresu zagadnień konstytucyjnych oraz zagadnień ustrojowych dotyczących prokuratury i innych organów ochrony prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, prawa europejskiego oraz problematyki międzynarodowej ochrony praw człowieka,

9) Joanna Górska – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku, specjalista z zakresu prawa karnego,

10) Danuta Drösler – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratury.