Rozporządzenia ministra sprawiedliwości określające stawki profesjonalnych pełnomocników działających z urzędu uzależniają wynagrodzenia radców i adwokatów od rodzaju sprawy lub wartości jej przedmiotu.

Jak zwraca uwagę RPO, nie zgadza się to z delegacjami ustawowymi zawartymi w ustawie o radcach prawnych i w Prawie o adwokaturze.
"Już sam ustawodawca dostrzega, że określenia "wartość przedmiotu sprawy" i "rodzaj sprawy" nie są określeniami zamiennymi" - pisze rzecznik we wniosku do TK - "Upoważnienia zawarte w ustawach nie zawierają umocowania do uzależnienia w rozporządzeniach minimalnej stawki za czynności adwokackie i czynności radców prawnych od wartości przedmiotu sprawy. Pozwalają wyłącznie uzależnić tę stawkę od rodzaju sprawy" - podkreśla RPO.

Jako że minister sprawiedliwości nie podjął inicjatywy w celu rozwiązania tej kwestii, rzecznik chce, by konstytucyjność przepisów zbadał Trybunał.