Obecne przepisy kodeksu cywilnego i to, w jaki sposób regulują instytucję ubezwłasnowolnienia, krzywdzą osoby chore psychicznie i upośledzone – alarmował w 2007 roku Trybunał Konstytucyjny.
W nowej proozycji w ogóle rezygnuje się z krytykowanej instytucji ubezwłasnowolnienia. - Nowelizacja odchodzi od modelu, w którym orzeczeniem sądowym pozbawia się osobę zdolności do czynności prawnych w zakresie określonym w sposób abstrakcyjny i luźno tylko powiązanym ze stanem psychicznym tej osoby – czytamy w projekcie.
Przyjęta ma zostać zasada pełnej zdolności do czynności prawnych osoby dorosłej i jako wyjątki od niej – ograniczenia możliwości korzystania z tej zdolności, gdy jest to konieczne ze względu na stan osoby dotkniętej niepełnosprawnością. Zakres ograniczeń ma być jednak ustalany przez sąd z uwzględnieniem sytuacji konkretnej osoby.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna