UOKiK uznał, że informowanie klientów o nowym regulaminie już po jego wejściu w życie narusza zbiorowe interesy konsumentów. Zgodnie z prawem przedsiębiorca powinien powiadomić konsumentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego i dać im prawo odstąpienia od umowy, jeżeli nie zgodzą się na zaproponowanie zmiany.

Sąd, do którego spółka zaskarżyła decyzję, zgodził się ze stanowiskiem UOKiK. Utrzymał w mocy również karę pieniężną nałożoną na przedsiębiorcę. Wyrok nie jest prawomocny, spółce przysługuje apelacja.