Adwokaci mają niezwłocznie informować o każdym przypadku lub próbie naruszenia tajemnicy zawodowej oraz zaskarżać postanowienia o ich zwolnieniu z jej zachowania. Z kolei okręgowe rady zobowiązano do wspierania adwokatów, wobec których podejmowane są takie próby, zarówno na etapie przesłuchań czy to w charakterze świadka, czy podejrzanego jak i przeszukań np. w kancelarii.
Patrycja Rojek-Socha
01.12.2018
Prawnicy
Nie można odmówić zachowku wnuczce spadkodawczyni z powodu nieutrzymywania relacji rodzinnych, jeżeli przyczyną takiego stanu rzeczy była postawa samej spadkodawczyni. To ona, jako osoba starsza, powinna była inicjować kontakty z wnuczką. Tymczasem spadkodawczyni faworyzowała siostrę powódki - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu.
Aleksandra Partyk
01.12.2018
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Rozprawa została wyznaczona na 3 stycznia. Sprawa ma być rozpoznana w składzie pięciu sędziów, przewodniczyć będzie mu prezes TK Julia Przyłębska. Wniosek do TK skierowała sama Krajowa Rada Sądownictwa, chodzi o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących powoływania członków Rady i możliwości odwołania do uchwał KRS.
Patrycja Rojek-Socha
30.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Tajemnice lekarskie z dokumentacji powinien uchylać sąd, a nie prokurator – ocenił rzecznik praw obywatelskich. I zwraca uwagę na rozbieżność w stosowaniu art. 226 kpk, który reguluje kwestię wykorzystania jako dowodów w postępowaniu karnym dokumentów zawierających tajemnicę zawodową.
Krzysztof Sobczak
30.11.2018
Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne
Jerzy Owsiak ma opublikować przeprosiny za naruszenie dóbr osobistych posłanki PiS Krystyny Pawłowicz. Tak w czwartek orzekł warszawski sąd okręgowy w procesie cywilnym, który posłanka wytoczyła prezesowi Fundacji WOŚP. Chodzi m.in. o ogłoszony w maju 2014 r. w internecie konkurs na rozszyfrowanie skrótu "RWKPWK". Wyrok nie jest prawomocny.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
30.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Około 50 tys. osób rocznie jest skazywanych za jazdę po pijanemu. W ubiegłym roku prawie 7 tys. z nich mogło nadal prowadzić swoje samochody, bo były one wyposażone w tzw. blokadą alkoholową. Według Ministerstwa Sprawiedliwości pozwalający na to przepis jest coraz częściej stosowany
Krzysztof Sobczak
30.11.2018
Osoba bez odpowiedniego wykształcenia prawniczego nie powinna udzielać porad prawnych ani reprezentować obywateli przed sądami - uważa Naczelna Rada Adwokacka. Przygotowuje projekt, który ma zagwarantować, że usługi prawnicze będą świadczyć jedynie wykwalifikowani prawnicy. - Jestem sceptyczny, konkurencja jest korzystna - odpowiada wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.
Patrycja Rojek-Socha
30.11.2018
Prawnicy
Andrzej Kornatowski, dyrektor Działu Prawnego Europa Centralna – część Północna z British American Tobacco został uhonorowany tytułem Lider Prawników Przedsiębiorstw, który przyznaje stowarzyszenie zrzeszające tę grupę prawników. Do nagrody nominowani byli także Izabela Nowacka z Shell Polska i Włodzimierz Brych z Aesculap Chifa.
Krzysztof Sobczak
29.11.2018
Prawnicy
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 8 listopada uznał, że uznanie za zniesławienie krytyki sędziego w artykule prasowym stanowiło naruszenie dziennikarskiej wolności wyrażania wydawcy tygodnika, w którym ukazał się krytyczny artykuł.
Katarzyna Warecka
29.11.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Radca prawny Arkadiusz Krasnodębski został po raz trzeci wybrany partnerem zarządzającym Dentons w Polsce. Jego kolejna, trzyletnia kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2019 roku.
Krzysztof Sobczak
29.11.2018
Prawnicy

Sprawy frankowe czekają na głos Sądu Najwyższego

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Kredyty frankowe
To Sąd Najwyższy wywołał chaos orzeczniczy w sprawach frankowych. Dlatego potrzebny jest niezwłocznie jego głos aby przywrócić zaufanie do wymiaru sprawiedliwości w orzecznictwie konsumenckim - mówi adwokat Iwo Gabrysiak, wspólnik zarządzający Gabrysiak i Wspólnicy.
Jolanta Ojczyk
29.11.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Kredyty frankowe
Świadomość, że łamią prawo i narażają się na niebezpieczeństwo mieli oboje uczestnicy wypadku. Jednak większą winę za upadek holowanej osoby ponosi kierowca skutera, choćby dlatego, że był pełnoletni i miał uprawnienia do kierowania pojazdami. Mógł i powinien zatem powstrzymać się od jazdy. Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.
Marek Sondej
29.11.2018
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Jeśli sąd poweźmie wątpliwości, czy strona jest prawidłowo reprezentowana, to wezwie ją do przedstawienia dokumentów, które wykażą jej umocowanie. Takie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub jako odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem. Kserokopie są niewystarczające do nadania sprawie biegu - orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.
Aleksandra Partyk
29.11.2018
Ponieważ możliwe jest zakwestionowanie statusu obecnej Krajowej Rady Sądownictwa zarówno przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jak i przez polski Trybunał Konstytucyjny, uzasadnione jest powstrzymanie się przed wyznaczaniem spraw sędziom powołanym z udziałem tego organu - wyjaśnia Dariusz Zawistowski, prezes SN kierujący Izbą Cywilną.
Krzysztof Sobczak
28.11.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
We wtorek 11 grudnia odbędzie się w Brukseli kolejne wysłuchanie Polski w ramach procedury art. 7 traktatu. Według polskich dyplomatów Komisja Europejska odniesie się na nim do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.
Krzysztof Sobczak
28.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
W razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego, sąd nie zawiesza postępowania - orzekł Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów. Dodał, że spadkobiercy byłego właściciela mogą złożyć powództwo o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.11.2018
Prawo cywilne

Wkrótce poznamy najlepszy startup prawniczy

Prawnicy Nowe technologie LegalTech
We wtorek, 4 grudnia, podczas LegalTech Day, zostanie wybrany najlepszy projekt wdrażający nowe technologie dla prawników. Według organizatorów akcji, ich autorzy, to pionierzy, którzy zmienią rynek.
Jolanta Ojczyk
28.11.2018
Prawnicy Nowe technologie LegalTech
Do grona ekspertów warszawskiej kancelarii prawnej Argon Legal dołączyły dwie nowe osoby. Paulina Kopacz i Kamil Stanisławski będą wspierać zespół w zakresie najmu nieruchomości i asset management.
Patrycja Rojek-Socha
28.11.2018
Rynek
Wycofanie się ustawodawcy z części niekonstytucyjnych zmian w Sądzie Najwyższym, w tym w szczególności z pozbawienia wbrew zasadzie nieusuwalności części sędziów Sądu Najwyższego ich stanowisk, bynajmniej nie oznacza przywrócenia stanu praworządności w Polsce - oceniają eksperci Fundacji Batorego.
Krzysztof Sobczak
28.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie kończy sprawy i Komisja Europejska nie wycofa skargi przeciwko Polsce z Trybunału Sprawiedliwości - poinformowała unijna komisarz sprawiedliwości Wiera Jourova.
Krzysztof Sobczak Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Umieszczanie skazanych w wieloosobowych celach zwiększa napięcie i stres - a to prowadzi do sytuacji konfliktowych, znęcania się fizycznego i psychicznego - podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich. Apeluje do dyrektora Służby Więziennej o zlikwidowanie cel większych niż dziesięcioosobowe. Najgorsza sytuacja jest w areszcie śledczym w Białymstoku.
Patrycja Rojek-Socha
28.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Sąd Najwyższy dzisiaj, tj. 28 listopada br. rozpozna w składzie siedmiu sędziów zagadnienie prawne dotyczące postępowania wieczystoksięgowego w sytuacji śmierci uczestnika, którego prawo wpisane do księgi wieczystej ma być wykreślone.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.11.2018
Prawo cywilne
Minister Zbigniew Ziobro chciał, by Trybunał Konstytucyjny zbadał, czy zapisy dotyczące depozytu adwokackiego zawarte w uchwale NRA są zgodne z Konstytucją. TK sprawą się nie zajął, bo jak uzasadnił nie ma do tego kompetencji. - To prawidłowa interpretacja przepisów, Trybunał określił granice własnej kognicji - ocenia adwokat Przemysław Rosati, członek Naczelnej Rady Adwokackiej.
Patrycja Rojek-Socha
28.11.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Szykuje się sąd nad kredytami frankowymi

Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Warszawski Sąd Okręgowy pyta o sprawy frankowe nie tylko Trybunał Sprawiedliwości UE, ale także Sąd Najwyższy. W tym stołecznym sądzie już co piąta wpływająca sprawa dotyczy kredytów frankowych. Sąd Najwyższy wywołał chaos orzeczniczy w sprawach frankowych, więc teraz powinien pilnie zabrać głos, by ujednolicić orzecznictwo - wskazują prawnicy. Tym bardziej, że stanowisko rządu przekazane do Luksemburga jest korzystne dla konsumentów.
Jolanta Ojczyk
28.11.2018
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdza, że niewypłacanie należności za pracę niezwłocznie jest sprzeczne z prawem. Tymczasem księgowe w sądach każą tłumaczom czekać na wypłatę w kolejce, choć praca wykonana jest terminowo. Tłumacze upominają się też o podwyżkę stawek.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Krajowa Rada Sądownictwa na najbliższym grudniowym posiedzeniu ma zająć stanowisko w związku z uchwałami zgromadzeń sędziów, którzy odmawiają opiniowania kandydatów do sądów. Zaskoczenia jednak raczej nie będzie, ponieważ zgodnie z obecnymi przepisami taka opinia nie jest potrzebna do decyzji KRS o wskazaniu kandydata do powołania przez prezydenta.
Patrycja Rojek-Socha
28.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Z niepokojem stwierdzam, że globalnie ilość wniosków o sporządzenie uzasadnienia zbliża się do liczby wszystkich zakończonych spraw. Często dotyczy to spraw, w których nie przysługuje skarga kasacyjna, nie występuje istotny problem prawny, a linia orzecznicza jest ugruntowana – mówi Krzysztof Niezgoda prezes Sądu Okręgowego w Lublinie.
Robert Horbaczewski
28.11.2018
Wymiar sprawiedliwości

WSA: Ubezwłasnowolniony bez kuratora skargi nie złoży

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę wniosła osoba częściowo ubezwłasnowolniona. Złożonego pisma nie poparł jednak kurator ustanowiony przez sąd do reprezentacji skarżącej. Tego rodzaju skarga nie mogła więc zostać rozpoznana z uwagi na brak zdolności procesowej skarżącej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Aleksandra Partyk
28.11.2018
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Procedura związana z naruszaniem traktatów unijnych daje sędziemu, również w państwie niepraworządnym, bardzo mocną broń - twierdzi prof. Jan Barcz. - Próby ograniczania sędziom możliwości zadawania pytań prejudycjalnych Trybunałowi Sprawiedliwości UE nie mają żadnych szans, gdyż jest to autonomiczne uprawnienie sędziego - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Przygotowywana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego propozycja listy punktowanych czasopism naukowych dla potrzeb systemu ewaluacji działalności naukowej nie zawiera żadnego polskiego czasopisma prawniczego, a przyjęty przez resort system oceny czasopism naukowych jest całkowicie nieadekwatny do specyfiki badań w naukach prawnych - twierdzi prof. Jerzy Pisuliński
Krzysztof Sobczak
27.11.2018
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski