Czytaj:  SN: Wybory prezydenta 28 czerwca i 12 lipca są ważne>>
 

- Przypominamy, że Izba ta w całości została powołana przez Prezydenta na wniosek neo-KRS, mimo zakazu wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w związku z zadaniem pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luxemburgu, które wkrótce zostaną rozpoznane. Każde orzeczenie wydane przez tę Izbę i zasiadających w niej – neo-sędziów jest nieważne, o czym przesądził Sąd Najwyższy w uchwale 3 połączonych Izb w dniu 23 stycznia 2020 r. (sygn. akt BSA I-4110-1/20). Tym samym wobec nieważności dzisiejszej „uchwały” nie doszło do stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej przez Sąd Najwyższy, co jest wymagane przez art. 129 ust. 1 Konstytucji RP - czytamy w oświadczeniu Zarządu "Iustitii", opublikowanym po przyjęciu 3 sierpnia uchwały przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Czytaj: Groźba zawieszenia i 55 zarzutów dla prezesa "Iustitii">>

Zdaniem sędziego Przemysława Radzika "istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przez członków zarządu Iustitii przewinień dyscyplinarnych poprzez "podjęcie działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów". - Chodzi o zakwestionowanie legalności i skuteczności powołania sędziów orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, a w dalszej kolejności zakwestionowanie legalności poniedziałkowej uchwały Izby oraz legalności "umocowania konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej poprzez negację ważności wyboru Prezydenta przez Sąd Najwyższy" - czytamy w komunikacie Rzecznika.