Clifford Chance otrzymał nagrodę Financial Times dla "Najbardziej innowacyjnej europejskiej...
Jacek Górski/PSP
20.10.2008
Projekt Kacelarii Adwokatów Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór został zgłoszony w ramach programu...
20.10.2008
Eliminowanie zbędnych obciążeń administracyjnych, aktywizacja podmiotów publicznych i prywatnych...
Jacek Górski/PSP
20.10.2008
- Prace naszego zespołu wpisują się w działania Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo -...
Jacek Górski/PSP
17.10.2008
Komisja Europejska oficjalnie zamknęła postępowanie przeciw Polsce! Decyzję tę podjęto po tym jak...
Jacek Górski/PSP
17.10.2008
Firmy doradcze z Wielkiej Czwórki rozpoczęły strania o nowych konsultantów. Pierwsza wystartowała...
Jan Lis /KW
16.10.2008
Firmy doradcze z Wielkiej Czwórki rozpoczęły strania o nowych konsultantów. Pierwsza wystartowała...
Jan Lis /KW
16.10.2008
Przyjęcie przez Polskę waluty euro w drugiej połowie 2011 roku jest projektem realnym pod...
Jan Lis /KW
16.10.2008
Przyjęcie przez Polskę waluty euro w drugiej połowie 2011 roku jest projektem realnym pod...
Jan Lis /KW
16.10.2008
Powstanie piąty bankowy gigant w Polsce, kancelaria Allen & Overy pracowała przy połączeniu BPH z...
16.10.2008
Przepisy o wyłączeniu sędziego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi są niezgodne z...
Aneta Mościcka
16.10.2008
W obliczu niestabilnej sytuacji na rynku finansowym banki zaostrzają kryteria udzielania kredytów....
Jan Lis /KW
14.10.2008
W obliczu niestabilnej sytuacji na rynku finansowym banki zaostrzają kryteria udzielania kredytów....
Jan Lis /KW
14.10.2008
Koncepcja wskaźnikowo-aukcyjna to alternatywna propozycja Polski wobec pełnego systemu aukcyjnego...
Jacek Górski/PSP
14.10.2008
Minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski zapowiedział zmiany w działalności sądów 24...
14.10.2008
W dniu 13 października 2008 r. odbyło się w Ministerstwie Finansów spotkanie członków Komitetu...
Jacek Górski/PSP
14.10.2008
Przez pierwsze sześć miesięcy działalności współpracujące z Centrum Pro Bono kancelarie poświęciły...
Jacek Górski/PSP
14.10.2008
Dzisiaj organ podatkowy nie informuje, co będzie przedmiotem postępowania podatkowego. Ale szykują...
Jan Lis /KW
14.10.2008
Rozpoczęły się obchody Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz ogólnopolska kampania...
Jacek Górski/PSP
14.10.2008
W kolejnym rankingu opisującym tendencje w napływie inwestycji w centra BPO, Polska wyróżnia się...
13.10.2008
Są założenia do projektu ustawy regulującej zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego Skarbu...
Jan Lis /KW
13.10.2008
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu znowu skazał Polskę za naruszenie Europejskiej Konwencji Praw...
Krzysztof Sobczak
13.10.2008
Policjanci z CBŚ przejęli 15 kg haszyszu. Narkotyki należały do grupy, która przemyciła je z Maroka...
13.10.2008
Dnia 7 października 2008 roku w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się...
Jacek Górski/PSP
10.10.2008
MSWiA informuje, że prowadzone są prace zmierzające do dokonania oceny praktycznych aspektów...
Jacek Górski/PSP
10.10.2008
Ekologiczny transport, Strategia na rzecz wdrożenia internalizacji kosztów zewnętrznych oraz...
Jacek Górski/PSP
10.10.2008
Przedsiębiorcy wystąpią do rządu z propozycją inicjatywy ustawodawczej, która zmieniłaby niektóre...
Jan Lis /KW
09.10.2008
Przepis nakazujący sądowi zastosowanie środka zapobiegawczego - np. aresztu - wobec osób, którym...
Krzysztof Sobczak
09.10.2008
Środowisko górnicze postuluje, aby prąd i ciepło, wytwarzane z wydzielającego się ze złóż węgla...
Jacek Górski/PSP
09.10.2008
RM przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego,...
Jacek Górski/PSP
08.10.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski