Rzecznik dotychczas nie mógł zgodnie z prawem przetwarzać danych osobowych. Na tę lukę prawną w ubiegłym roku zwracał uwagę Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
Senacki projekt nowelizacji ustawy o RPO zakłada też zwiększenie jego uprawnień podczas wizytacji więzień. Związane jest to z przystąpieniem Polski do Protokołu Fakultatywnego konwencji ws. zakazu stosowania tortur. Zgodnie z projektem RPO będzie mógł w więzieniach rejestrować dźwięk i obraz. Działalność RPO w tym zakresie będzie finansowana z budżetu państwa.
Protokół Fakultatywny zakłada także, że organ wizytujący ma obowiązek regularnego sprawdzania sposobu traktowania osób pozbawionych wolności. Taki zapis znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy, bowiem obowiązujące przepisy określają, że RPO podejmuje swoje czynności, gdy dowie się o możliwości naruszenia wolności oraz praw człowieka i obywatela. (PAP)