Kancelarie prawne na świecie zaczęły dostrzegać, że społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tani...
Lex/Kancelaria
25.02.2010
Rynek
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu postanowił zająć się sprawą Piechowicz przeciwko...
Krzysztof Sobczak
25.02.2010
Środowisko przedsiębiorców negatywnie ocenia prezydencką propozycję nowelizacji ustawy o swobodzie...
Krzysztof Sobczak
25.02.2010
Od 1 marca br. płatnicy opłacający składki na własne ubezpieczenia, którzy przekazują do ZUS...
Aneta Mościcka
25.02.2010
23 lutego 2010 r. o godz. 14.00 w Sądzie Najwyższym w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia...
Jacek Górski/PSP
25.02.2010
W polskim systemie zamówień publicznych zniesiono instytucję protestu. Jego miejsce zajęło...
Anna Stańczuk
25.02.2010
Do Państwowej Inspekcji Pracy wpływa corocznie ponad 300 skarg dotyczących dyskryminacji w...
Emilia Zakrzewska/KW
25.02.2010
Opóźnienie w doręczeniu skarżącemu odpisu uzasadnienia wyroku, nie może przesądzać o istnieniu...
Wojciech Kowalski
25.02.2010
Skrócenie terminu zwrotu z dotychczasowych sześciu miesięcy do czterech miesięcy oraz uregulowanie...
Krzysztof Sobczak
24.02.2010
Przedsiębiorcy chcą wprowadzenia skutecznych przepisów, umożliwiających pociągnięcie do...
Jan Lis /KW
24.02.2010
Właściciele i operatorzy tzw. infrastruktury krytycznej zobowiązani są do opracowania planów...
Krzysztof Sobczak
24.02.2010
Obniżenie emerytur członkom WRON jest sprzeczne z konstytucją uznał 24 lutego br. Trybunał...
Krzysztof Sobczak
24.02.2010
KNF przyjęła długo oczekiwaną "Rekomendację T". Rekomendacja T jest zbiorem dobrych praktyk w...
24.02.2010
Przedsiębiorcy chcą wprowadzenia skutecznych przepisów, umożliwiających pociągnięcie do...
Jan Lis /KW
24.02.2010
Właściciele komunikatora Gadu-Gadu i Radia Zet mogą utworzyć wspólnego przedsiębiorcę....
Emilia Zakrzewska/KW
24.02.2010
Warszawski Sąd Okręgowy orzekł 23 lutego br., że Rzeczpospolita" ma zamieścić sprostowania i...
Krzysztof Sobczak
24.02.2010
Na początku marca Komitet Ministrów ds. praw człowieka Rady Europy omawiać będzie aktualny stan...
Krzysztof Sobczak
24.02.2010
Kredytobiorca lub osoba ukarana za jazdę bez biletu komunikacji publicznej mandatem w wysokości co...
Wojciech Kowalski
24.02.2010
W 80 szkołach średnich i 39 wyższych uczelniach z terenu całej Polski zorganizowane zostaną...
Krzysztof Sobczak
24.02.2010
Większość adwokatów i radców prawnych uważa, że to ich samorządy zawodowe powinny mieć decydujący...
Krzysztof Sobczak
24.02.2010
Firmy produkujące i sprzedające wyroby pirotechniczne będą musiały zapewnić, aby spełniały one...
Krzysztof Sobczak
24.02.2010
Dwoje niepełnosprawnych walczy o odszkodowanie od państwa za bezzasadne i zbyt długie...
Krzysztof Sobczak
23.02.2010
Należy ograniczyć w Polsce stosowanie kary izolacyjnej, ale nie liberalizować kar, tylko częściej...
Krzysztof Sobczak
23.02.2010
Prawnicy
Ustalenie pensji osoby przebywającej w zakładzie karnym na poziomie co najmniej połowy minimalnego...
Krzysztof Sobczak
23.02.2010
W sądach i prokuraturach pokrzywdzeni będą mogli otrzymać nie tylko foldery podmiotów działających...
Emilia Zakrzewska/KW
23.02.2010
Pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości zakładający likwidację wydziałów ds. rodzinnych i nieletnich w...
Emilia Zakrzewska/KW
23.02.2010
Zamiar uporządkowania problematyki związanej z możliwością wykorzystywania materiałów zgromadzonych...
Krzysztof Sobczak
23.02.2010
Usprawnienie postępowania sądowego to główny cel przyjętego 23 lutego br. przez rząd projektu...
Krzysztof Sobczak
23.02.2010
Trybunał w Strasburgu uznał, że nie doszło do naruszenia prawa do wolności słowa poprzez skazanie...
Krzysztof Sobczak
23.02.2010
Nie ma potrzeby uchwalania nowej ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, wystarczy nowelizacja...
Krzysztof Sobczak
23.02.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski