Zamiast dbania o bezpieczeństwo fotoradary stały się dla gmin dodatkowym źródłem dochodów. Takie...
Krzysztof Sobczak
30.06.2010
Przychód podatnika, który w ramach prowadzonej działalności zajmuje się zakupem i sprzedażą...
Michał Malinowski
30.06.2010
Zdaniem Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej utrata...
Krzysztof Sobczak
30.06.2010
Prawnicy
Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje dotyczące głównych zagadnień związanych z...
30.06.2010
Zdaniem Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej utrata...
Krzysztof Sobczak
30.06.2010
Funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa...
Michał Malinowski
30.06.2010
Polska wciąż nie ratyfikowała wielu dotyczących praw człowieka międzynarodowych traktatów i...
Krzysztof Sobczak
30.06.2010
Projekt specustawy powodziowej w kształcie przedstawionym przez Marszałka Sejmu wykonującego...
Krzysztof Sobczak
30.06.2010
Komisja Europejska rozpoczęła 29 czerwca ogólnoeuropejską kampanię informacyjną na temat praw...
Rafał Bułach
30.06.2010
Przed 40 komisjami egzaminacyjnymi powołanymi przez ministra sprawiedliwości 29 czerwca br....
Krzysztof Sobczak
30.06.2010
Trybunał Konstytucyjny odroczył 30 czerwca br. bezterminowo rozprawę w sprawie uchylenia immunitetu...
Krzysztof Sobczak
30.06.2010
Liczba deklaracji podatkowych składanych drogą elektroniczną sukcesywnie rośnie. Z badania...
Krzysztof Sobczak
30.06.2010
Ministerstwo Finansów chce przetwarzać dane z PIT. Projekt zmian w ordynacji podatkowej jest już w...
Krzysztof Sobczak
30.06.2010
Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia niektóre rozwiązania zaproponowane w skierowanej przez...
Aneta Mościcka
30.06.2010
Od 1 lipca br. przedsiębiorcy będą mogli dokonywać elektronicznego zgłoszenia celnego w systemie...
Krzysztof Sobczak
30.06.2010
Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania otrzymał od 30 czerwca br. kilka nowych obowiązków....
Katarzyna Irytowska
30.06.2010
Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad projektem ustawy o ograniczaniu barier...
Krzysztof Sobczak
30.06.2010
Sejmowa komisja "Przyjazne Państwo" chce zlikwidować ograniczenia w stosowaniu ulgi podatkowej na...
Krzysztof Sobczak
30.06.2010
Obecnie w okresie stagnacji na rynku usług prawnych kancelaria inwestuje w wyposażenie, w programy...
Krzysztof Sobczak
29.06.2010
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy na rozprawie tajnej w sprawie przeciwko dziennikarzom J. J. i B....
Krzysztof Sobczak
29.06.2010
Prawo klientów firm telekomunikacyjnych do przenoszenia numerów telefonów pozwala na zmiany...
Krzysztof Sobczak
29.06.2010
W okresie zawieszenia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności gospodarczej grunty, budynki i...
Michał Malinowski
29.06.2010
W postępowaniu cywilnym ta sama opinia biegłego nie musi stanowić dowodu z opinii biegłego, może...
Wojciech Kowalski
29.06.2010
Deloitte jest światowym liderem na rynku usług doradczych pod względem całkowitych przychodów,...
Krzysztof Sobczak
29.06.2010
Rynek
Weszły w życie nowe unijne przepisy w sprawie oznakowania żywności ekologicznej. Jednym z nich jest...
Emilia Zakrzewska/KW
29.06.2010
Deloitte jest światowym liderem na rynku usług doradczych pod względem całkowitych przychodów,...
Krzysztof Sobczak
29.06.2010
Rynek
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia" w uchwale z 25 czerwca 2010 r. wyraził zdecydowany...
Krzysztof Sobczak
29.06.2010
Trwające od 14 miesięcy śledztwo w sprawie afery freeFUND nie doprowadziło na razie do żadnych...
Jacek Górski/PSP
29.06.2010
W polskich zakładach karnych może być jeszcze gorzej, niż do tej pory sądzono. Według Najwyższej...
Krzysztof Sobczak
29.06.2010
Obecnie w okresie stagnacji na rynku usług prawnych kancelaria inwestuje w wyposażenie, w programy...
Krzysztof Sobczak
29.06.2010
Prawnicy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski