Za zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania będzie groził rok więzienia, zamiast...
Krzysztof Sobczak
05.06.2010
Zasady używania środków przymusu bezpośredniego przez uprawnione do tego służby powinny być...
Krzysztof Sobczak
05.06.2010
Uproszczenie procedur związanych z wywozem zabytków za granicę to jedna z kilku istotnych zmian,...
Wojciech Kowalski
04.06.2010
Uchwalona przez Sejm zmiana w ustawie o doradztwie podatkowym pozwoli doradcy podatkowemu na...
Krzysztof Sobczak
04.06.2010
Zaostrzenie kar za pedofilię i farmakologiczne leczenie pedofilów, a także m.in. karalność za...
Krzysztof Sobczak
04.06.2010
System edukacji prawniczej w Polsce znajduje się ciągle w okresie przejściowym. Udało się osiągnąć...
Krzysztof Sobczak
04.06.2010
Prawnicy
Do czasu uiszczenia należnego podatku akcyzowego wyroby akcyzowe o szczególnym znaczeniu dla...
Michał Malinowski
04.06.2010
Stworzenie podstaw formalno-prawnych do wprowadzenia cyfrowej telewizji naziemnej i wyłączenia...
Krzysztof Sobczak
04.06.2010
Państwo członkowskie może zakazać prowadzenia gier losowych w internecie chcąc zapobiegać oszustwom...
Krzysztof Sobczak
04.06.2010
Aby skutecznie unieważnić postępowanie o zamówinie publiczne, zamawiający musi udowodnić, że w...
Anna Stańczuk
04.06.2010
Uchwalona przez Sejm zmiana w ustawie o doradztwie podatkowym pozwoli doradcy podatkowemu na...
Krzysztof Sobczak
04.06.2010
Ministrowie sprawiedliwości Polski Krzysztof Kwiatkowski i Rosji Aleksander Konowałow podpisali w...
Krzysztof Sobczak
04.06.2010
Zmiany mające na celu przyspieszenie postępowania są dobre i pożądane. Pod warunkiem jednak, że są...
Krzysztof Sobczak
04.06.2010
Minister sprawiedliwości gotów jest wycofać się z projektu wprowadzenia systemu ocen okresowych do...
Krzysztof Sobczak
04.06.2010
Od 17 czerwca br. profil zaufany na platformie ePUAP ma być bezpłatną i ogólnie dostępną...
Krzysztof Sobczak
04.06.2010
Właściciel nieruchomości, który w chwili stworzenia warunków podłączenia do nowego urządzenia...
Krzysztof Posański
03.06.2010
Pod koniec maja br. do Trybunału Konstytucyjnego trafiła skarga w sprawie Jarosława Kopcia,...
Krzysztof Sobczak
03.06.2010
Europejski Trybunał Praw Człowieka 15 czerwca 2010 roku ogłosi wyrok w sprawie Grzelak przeciwko...
Krzysztof Sobczak
03.06.2010
Kadencja sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka będzie dłuższa, w szystkie sprawy najpierw...
Jolanta Mazur
03.06.2010
Odwrócona hipoteka (reverse mortgage) jest to nowa oferta banków dla osób starszych posiadających...
Jacek Górski/PSP
03.06.2010
Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznej (np. Systemu Informacji Prawnej LEX) na czas...
Anna Stańczuk
02.06.2010
Rynek
World Trade Center Poznań jest organizacją działającą przy Międzynarodowych Targach Poznańskich i...
Jacek Górski/PSP
02.06.2010
Według Ministerstwa Finansów wartość abonamentu medycznego otrzymanego od pracodawcy jest...
Krzysztof Sobczak
02.06.2010
Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznej (np. Systemu Informacji Prawnej LEX) na czas...
Anna Stańczuk
02.06.2010
Rynek
Minister sprawiedliwości zaskarżył do Sądu Najwyższego uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej, która...
Krzysztof Sobczak
02.06.2010
Uniemożliwienie zaskarżenia postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego wniosek o wyłączenie...
Krzysztof Sobczak
02.06.2010
Od lat jestem zwolennikiem postępowania konsensualnego. Generalnie jestem za rozszerzaniem zakresu...
Krzysztof Sobczak
02.06.2010
Prawnicy
Komisja przyjęła zmiany ułatwiające dostęp do funduszy UE poprzez ograniczenie biurokracji i...
Emilia Zakrzewska/KW
02.06.2010
Minister sprawiedliwości zaskarżył do Sądu Najwyższego uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej, która...
Krzysztof Sobczak
02.06.2010
Państwowa Inspekcja Pracy proponuje wydłużenie trzymiesięcznego terminu wykorzystania zaległych...
Krzysztof Sobczak
02.06.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski