O wymiarze sprawiedliwości zwykło się mówić albo dobrze, albo wcale, pomijając oczywiście...
Krzysztof Sobczak
09.06.2010
Przy uzgadnianiu ceny umownej oraz przy stosowaniu ceny urzędowej firmy nie będą musiały podawać...
Krzysztof Sobczak
09.06.2010
Jeżeli jeden z rodziców, pod którego pieczą pozostawać będzie dziecko, będzie utrudniał kontakty z...
Wojciech Kowalski
09.06.2010
Agenci wywiadu skarbowego wspólnie z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego...
Krzysztof Sobczak
09.06.2010
Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł 8 czerwca br., że Wspólnota Europejska miała prawo...
Krzysztof Sobczak
09.06.2010
Osobie tymczasowo aresztowanej przysługuje prawo, do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z...
Jolanta Mazur
09.06.2010
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego nie ma wystarczających przesłanek do uprzywilejowania pozycji...
Wojciech Kowalski
09.06.2010
Ustawa o pozwach zbiorowych, która zacznie obowiązywać 19 lipca br. jest źródłem niepokoju także...
Krzysztof Sobczak
09.06.2010
Polska straż graniczna podczas kontroli na warszawskim lotnisku Okęcie zażądała od Sikha, obywatela...
Krzysztof Sobczak
09.06.2010
Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy Śródmieście-Sąd Pracy odbędzie się we wtorek 8 czerwca br....
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
W procesie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz...
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Od 8 czerwca br. obowiązują przepisy tzw. dużej nowelizacji kodeksów karnych. Najważniejsze zmiany...
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Rzecznik praw obywatelskich nie powinien być prawnikiem - twierdzi Zofia Romaszewska, kandydująca z...
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Prawnicy
Od 8 czerwca br. obowiązuje tzw. duża nowelizacja kodeksów karnych, która wprowadza m.in. obowiązek...
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
SMS-y przesyłane na cele charytatywne, które obecnie opodatkowane są 22-proc. VAT, zostaną...
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Preferencyjne kredyty na spłatę zobowiązań bankowych zaciągniętych na remont lub budowę domu,...
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Trybunał w Strasburgu uznał, że proces nieletniego zabójcy ministranta sprzed 13 lat był...
Jan Lis /KW
08.06.2010
Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy Śródmieście-Sąd Pracy odbędzie się we wtorek 8 czerwca br....
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Według Komisji Europejskiej operacje przelewów bankowych, poleceń zapłaty oraz płatności kartą...
08.06.2010
Obowiązująca od 8 czerwca br. nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadza szereg zmian w...
Jolanta Mazur
08.06.2010
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oragnizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji...
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności oraz...
Jolanta Mazur
08.06.2010
Jeszcze do końca czerwca br. można wziąć udział w konsultacjach dotyczących przyszłości...
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
W Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy Śródmieście-Sąd Pracy odbyła się we wtorek 8 czerwca br....
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Międzynarodowa kancelaria prawnicza DLA Piper, w dowód uznania dla jakości świadczonych przez nią...
Jacek Górski/PSP
08.06.2010
Rada Unii Europejskiej zakończyła kolejny etap prac legislacyjnych nad dyrektywą o europejskim...
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Duży urząd skarbowy jest urzędem właściwym do kompleksowej obsługi podatnika, w tym także związanej...
Michał Malinowski
08.06.2010
Wprowadzane na przestrzeni ostatnich lat zmiany kodyfikacyjne sukcesywnie prowadzą do rozszerzenia...
Krzysztof Sobczak
07.06.2010
Pracodawcy chcą jeszcze szerszej liberalizacji przepisów w zakresie opodatkowania osób...
07.06.2010
Wprowadzane na przestrzeni ostatnich lat zmiany kodyfikacyjne sukcesywnie prowadzą do rozszerzenia...
Krzysztof Sobczak
07.06.2010
Prawnicy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski