Oczekiwania 11 biur maklerskich, co do wyniku netto za II kwartał wahały się od 211 mln zł do 220 mln zł.

Zysk grupy w II kwartale 2011 r. wzrósł 22 proc. r/r i 10 proc. kw/kw.

W I półroczu 2011 roku zysk grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 446,4 mln zł, czyli był o 20,9 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 459,5 mln zł i okazał się nieznacznie, 2 proc., powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 449 mln zł (w przedziale oczekiwań 339-462 mln zł).

Wynik odsetkowy wzrósł o 13 proc. w ujęciu rocznym i 6 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik z prowizji w II kwartale 2011 roku wyniósł 258,4 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 256 mln zł (oczekiwania wahały się od 250 mln zł do 264 mln zł).

Wynik prowizyjny w II kwartale 2011 roku jest o 5 proc. wyższy niż rok wcześniej i 3 proc. wyższy niż w I kwartale 2011 roku.

Dochody z działalności podstawowej wyniosły w I połowie 2011 roku 1,48 mld zł, czyli były o 10,9 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Koszty w II kwartale 2011 roku wyniosły 419,8 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek. Koszty wzrosły 4 proc. r/r i 3 proc. kw/kw.

Koszty w pierwszej połowie 2011 roku wyniosły 831,1 mln zł, rosnąc r/r o 4,7 proc.

Wskaźnik kosztów do dochodów za I półrocze 2011 roku wynosił 56 proc., podczas gdy rok wcześniej 59,4 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2011 roku 37,7 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 50 mln zł. W II kwartale 2010 roku odpisy wynosiły 39 mln zł.

Na koniec czerwca 2011 roku łączna wartość należności kredytowych grupy ING wyniosła 34,94 mld zł, czyli wzrosła o 8 proc. w porównaniu ze stanem na koniec 2010 roku. Portfel kredytów detalicznych wzrósł o 9,6 proc. do 13,72 mld zł, natomiast korporacyjnych o 7 proc. do 21,22 mld zł.

Portfel złotowych kredytów hipotecznych wynosi 8,15 mld zł, czyli od początku roku wzrósł o 17,8 proc. W pierwszej połowie 2011 roku bank udzielił kredytów hipotecznych za 1,83 mld zł, podczas gdy rok wcześniej za 1,38 mld zł.

W ciągu I półrocza 2011 roku bank zwiększył swoje zaangażowanie kredytowe głównie w stosunku do średnich i dużych firm (o 9,6 proc.). W okresie tym ING wygrał 52 przetargi na finansowanie JST o wartości 260,4 mln zł.

Na koniec czerwca 2011 roku depozyty banku wyniosły 49,12 mld zł, rosnąc od początku 2011 roku o 1,4 proc. Depozyty klientów detalicznych spadły o 0,8 proc. do 32,75 mld zł, natomiast korporacyjnych wzrosły o 6 proc. do 16,37 mld zł.

Wskaźnik kredytów do depozytów w połowie 2011 roku wynosił 70,9 proc., podczas gdy rok wcześniej 62,5 proc. Wskaźnik ROE wzrósł w tym okresie do 14,7 proc. z 14,3 proc.

Współczynnik wypłacalności grupy w połowie 2011 roku wynosił 12,61 proc., podczas gdy rok wcześniej 12,56 proc. (PAP)