Dofinansowanie wypoczynku jest przychodem pracownika

Przychód pracownika z tytułu dofinansowania wypoczynku o ile będzie on podlegał opodatkowaniu (nie będzie zwolniony z podatku) występuje w tym miesiącu, w którym pracownik świadczenie faktycznie...

10.02.2015

Marżę kantorową wykazujemy w deklaracji VAT-7

W deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 w poz. 10 należy wykazać kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty obcej z tytułu świadczenia usług sprzedaży walut...

06.02.2015