Pytanie

Czy marża kantorowa będąca przychodem z tytułu prowadzonej przez spółkę z o.o. działalności kantorowej stanowi czynność opodatkowana VAT?
W jakiej pozycji należy ją wykazać na deklaracji VAT-7?

Odpowiedź

W deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 w poz. 10 należy wykazać kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty obcej z tytułu świadczenia usług sprzedaży walut zwolnionej na mocy art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną.

Z powyższego przepisu wynika, że transakcje kupna i sprzedaży walut są zwolnione od podatku od towarów i usług. Co istotne, zastosowanie zwolnienia nie zmienia faktu, że transakcje powinny być wykazywane dla celów podatku VAT w deklaracjach rozliczeniowych, gdyż mogą wpływać na zastosowanie proporcji przy prowadzeniu dodatkowo innej działalności opodatkowanej VAT.

Jak wynika m.in. z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 grudnia 2013 r., ILPP1/443-827/13-3/AW podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest ogólny dodatni wynik transakcji w danym okresie z tytułu transakcji zakupu i sprzedaży walut. Wobec powyższego obrót z tytułu świadczenia usług wymiany walut stanowi różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty obcej. Podsumowując, obrotem w związku ze świadczeniem usług wymiany walut jest uzyskana marża, czyli różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty obcej (...)".

Zatem w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 w poz. 10 należy wykazać kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży danej waluty obcej z tytułu świadczenia usług sprzedaży walut zwolnionej na mocy art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego