Czy podatek liniowy jest sprawiedliwy

PIT

W dyskusjach o prawie często pojawia się pytanie o sprawiedliwość podatkową i o to, który podatek jest najbardziej sprawiedliwy. Jedni będą forsować tezę o sprawiedliwości podatków progresywnych,...

10.08.2018

Zmiany w ustawie o rachunkowości już w styczniu

Rachunkowość

Nowelizacja przepisów o rachunkowości przewiduje m.in. rozszerzenie katalogu jednostek mikro i zmiany w zakresie sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego. Chodzi także o zbliżenie...

03.08.2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa przyjęte

Finanse publiczne

W czwartek wieczorem Sejm podjął uchwałę o udzieleniu Radzie Ministrów absolutorium. Przyjął również sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

05.07.2018

Nie da się połączyć podatków z rachunkowością

CIT Rachunkowość

Przepisy podatkowe są coraz bardziej skomplikowane. Najczęściej też nie pokrywają się z przepisami bilansowymi. Ten rozdźwięk jest jednak nieunikniony - mówi Małgorzata Mazurkiewicz, biegły rewident,...

04.06.2018

Piekarz: Jesienią więcej kontroli cen transferowych

CIT PIT

Rozliczenia podmiotów powiązanych to jeden z priorytetów kontroli. Kontrole w tym zakresie nasilą się po złożeniu pierwszych formularzy CIT-TP tłumaczy Radosław Piekarz, doradca podatkowy, partner w...

25.05.2018

Czy fiskus może wykorzystać podsłuch jako dowód

Ordynacja

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W tym zakresie dowód mogą stanowić...

08.05.2018

Interpretacje podatkowe mogą stracić ważność

Ordynacja

Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejną nowelizacją wymierzoną przeciwko nadużyciom podatkowym. Tym razem resort postanowił ukrócić praktykę podatników, którą określił jako hurtową produkcję...

27.04.2018

Ze skargą pauliańską w podatkach trudno się zgodzić

Ordynacja

Przesłanką warunkującą możliwość skorzystania z ochrony pauliańskiej obok świadomości dłużnika, iż dokonując czynności cywilnoprawnej działa z pokrzywdzeniem wierzyciela, jest również stan...

20.04.2018

Wyższy limit amortyzacji rodzi problemy

CIT PIT

Od początku 2018 roku limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania...

17.04.2018

Bezpieczeństwo podatkowe coraz większym wyzwaniem

CIT PIT Kontrola zarządcza

Zmiany w polityce władz skarbowych sprawiły z jednej strony, że ryzyko wystąpienia nieprawidłowości podatkowych zaczęło być dokładnie weryfikowane przy rynkowej wycenie firm, z drugiej zaś realne...

12.04.2018

Otrzymanie akcji to nie zawsze przychód pracownika

PIT

Brak spełnienia warunków ustawowych dla programów akcjonariatu pracowniczego obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. nie oznacza, że pracownik uzyskuje przychód podatkowy uważa Stanisław Gordziałkowski,...

09.04.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski