Do 31 grudnia 2018 r., polski podmiot dokonujący wypłaty należności podlegających podatkowi u źródła (WHT) nie pobierał podatku jeżeli zastosowanie znajdowało zwolnienie wynikające z ustawy lub pobierał WHT według obniżonej stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Po wprowadzeniu nowych przepisów, zasady poboru WHT uległy jednak zasadniczej modyfikacji. Traktowanie wypłat należności podlegających WHT na gruncie nowych przepisów podatkowych zostało uzależnione od kwoty wypłaconych należności.

Jakie nowe, dodatkowe obowiązki ma płatnik?

Jeżeli łączna kwota należności podlegających WHT wypłaconych danemu zagranicznemu podmiotowi w roku podatkowym nie przekracza 2 mln zł, w dalszym ciągu będą miały zastosowanie „stare” zasady poboru WHT. Jeżeli jednak łączna kwota należności podlegających WHT wypłaconych danemu zagranicznemu podmiotowi w roku podatkowym przekroczy 2 mln zł, polski podmiot wypłacający należności podlegające WHT będzie każdorazowo zobowiązany do poboru WHT według podstawowej stawki.

Zobacz również: MF nie przygotowało się do poboru exit tax >>

Nowe przepisy podatkowe już do poprawki >>

Na płatników został również nałożony obowiązek dochowania należytej staranności przy poborze WHT oraz przy ocenie możliwości zastosowania zwolnienia ustawowego lub obniżonej stawki WHT. Obowiązek dochowania należytej staranności wszedł w życie już od 1 stycznia 2019 r. i dotyczy wszystkich wypłat należności podlegających WHT, niezależnie od ich kwoty.

 

Dla kogo zwrot WHT?

W sytuacji, w której podatek zostanie pobrany przez płatnika nowe przepisy dają możliwość złożenia wniosku o zwrot nadpłaconego WHT, jeżeli zastosowanie znajduje zwolnienie z WHT lub obniżona stawka WHT wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wniosek może złożyć zarówno podmiot zagraniczny otrzymujący należność, jak i podmiot polski wypłacający należność (o ile zapłacił podatek z własnych środków). Zwrot WHT powinien nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. Termin ten może jednak zostać przedłużony przez organ podatkowy, jeżeli poweźmie on wątpliwości co do kwestii wskazanych we wniosku.

Nowe przepisy przewidują dwa rozwiązania, których zastosowanie będzie wyłączać obowiązek „automatycznego” poboru WHT według podstawowej stawki w przypadku przekroczenia wskazanego powyżej progu 2 mln zł, t.j. uzyskanie opinii dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia z WHT oraz złożenie oświadczenia organom podatkowym.

 


Pierwszym z możliwych rozwiązań jest wystąpienie do organów podatkowych z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia z WHT wynikającego z dyrektyw unijnych. Organ podatkowy w procesie wydawania opinii na podstawie przedstawionych informacji i dokumentów zbada, czy wypłata danej należności może korzystać ze zwolnienia z WHT. Jeżeli uzna, że tak – wyda opinię. Opinia nie dotyczy jednak możliwości skorzystania z obniżonych stawek WHT wynikających z postanowień danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zobacz również: Czy podstawę opodatkowania podatkiem u źródła można ubruttowić? >>

Rozliczanie podatku u źródła >>

Drugim z możliwych rozwiązań jest złożenie organom podatkowym pisemnego oświadczenia. W takim oświadczeniu polski podmiot potwierdza, że zbadał sytuację odbiorcy należności i w jego ocenie do wypłat należności do odbiorcy znajdzie zastosowanie zwolnienie z WHT lub obniżona stawka WHT wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Po złożeniu oświadczenia, podatnik będzie mógł zastosować zwolnienie z WHT lub też obniżoną stawkę WHT w stosunku do należności wskazanych w oświadczeniu.

Ile czasu ma podatnik na przygotowanie się do zmian?

Na mocy rozporządzenia wydanego przez ministra finansów, nowe przepisy dotyczące procedury poboru WHT wejdą w życie 1 lipca 2019 r. Podatnicy zyskali zatem dodatkowe pół roku na przygotowanie się do zmienionych regulacji. Rozporządzenie ministra finansów wyłączyło również zastosowanie nowych przepisów w stosunku do wybranych typów wypłat należności podlegających WHT (przykładowo, nowe przepisy nie znajdą zastosowania do wypłat należności z tytułu prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego).

Biorąc pod uwagę szeroki zakres wprowadzanych zmian, jak również stosunkowo długi czas potrzebny na uzyskanie opinii dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia z WHT, warto już dziś przygotować się do nowych zasad poboru WHT.

Jarosław Józefowski, radca prawny, associate w Enodo Advisors

Izabela Ścierska-Kulma, doradca podatkowy, starszy menedżer w Enodo Advisors