Dotychczasowy system podatku u źródła ulega zmianie za sprawą wprowadzenia limitu 2 mln zł. Wartość ta dotyczy łącznej kwoty należności wypłacanych danemu podmiotowi, podlegających podatkowi u źródła. Przekroczenie tego progu będzie, co do zasady, powodować obowiązek obliczenia, poboru i wpłacenia podatku przez płatnika z zastosowaniem stawek określonych w prawie krajowym, tj. bez uwzględniania stawek podatku, zwolnień ani warunków niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Choć Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że wyda objaśnienia podatkowe w zakresie stosowania nowych przepisów o podatku u źródła, to nowe przepisy zdecydowanie skomplikują i tak trudne już zasady pobierania podatku u źródła.

Zobacz również:
Zwrot wpłaconego podatku u źródła według nowych zasad >>

Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła zbyt rygorystyczne >>

Z zastosowaniem procedury pt. Podatek u źródła od należności przekraczających 2 mln zł można ustalić czy podatek u źródła od należności przekraczających 2 mln zł należy pobrać na zasadach ogólnych, czy z zastosowaniem stawek określonych w prawie krajowym (tj. bez uwzględniania stawek podatku, zwolnień ani warunków niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Poznaj procedurę: Podatek u źródła od należności przekraczających 2 mln zł >>