Funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej łatwiej będzie prowadzić kontrole. Będą mieć większy dostęp do danych  podatników i będą mogli je swobodniej pozyskiwać. Uzyskają również nowe uprawnienia w zakresie spraw karnych.

Zmiany w kontrolowaniu firm

Co istotne, z punktu widzenia praktycznego, kontrola celno – skarbowa będzie mogła się rozpocząć od wręczenia upoważnienia do kontroli jakiemukolwiek pracownikowi kontrolowanego podmiotu. Nie jest konieczne, aby była to osoba reprezentująca kontrolowany podmiot, czy też uprawniona do odbioru korespondencji w jego imieniu. Może to być więc każdy pracownik, nawet ten najniższego szczebla.

 

Nowe zasady kontroli krzyżowych

Nowela wprowadza również rozszerzenie katalogu podmiotów, u których mogą zostać przeprowadzone tak zwane kontrole krzyżowe. Po jej wejściu w życie nowelizacji urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej będą upoważnieni do prowadzenia „krzyżówek” nie tylko u podmiotów uczestniczących w dostawie tej samej usługi lub towaru, ale również u wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób, nawet pośredni, uczestniczyli w transakcji. Dotyczy to więc przewoźników, firm magazynujących, przepakowujących, przeładowujących, czy też przesyłających towary będące przedmiotem transakcji.

 

Agnieszka Franczak, Aneta Kaźmierczyk

Sprawdź  

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej rozszerzona zostanie również znacząco możliwość pozyskiwania informacji o podatnikach. Dotyczy to w szczególności informacji o wszelkich operacjach bankowych zarówno firm, jak również osób fizycznych. Łatwiej będzie również funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej pozyskiwać informacje o osobach podróżujących pociągami samolotami, czy statkami.

Zobacz również: Nowe zasady kontroli utrudnią prowadzenie firmy >>

Zwrot podatku to bezpodstawne wzbogacenie? >>

Podatki uproszczone, ale tylko w teorii >>

Wśród wielu zmian wprowadzanych w noweli dla przedsiębiorców ważna będzie zmiana nadającą funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej nowe uprawnienia w zakresie postepowań karnych. Będą oni chociażby uprawnieni do prowadzenia postępowań w zakresie przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.

Rewolucyjne zmiany

Ustawa nowelizująca ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej w wielu miejscach jest ustawą rewolucyjną. Nie sposób przyjąć, że wprowadzane przy jej pomocy zmiany są jednoznacznie złe, jednak z pewnością będą one stanowiły dla fiskusa potężny oręż w konfrontacji z podatnikami. Nie obawiałbym się, gdyby zaprojektowane instrumenty były używane przez urzędników w sposób rozważny i służyły tylko ściganiu przestępców, jednak z praktyki wiem, że już obecnie urzędnikom zdarza się nadanej im władzy znacznie nadużywać. Wprowadzone nowelizacją instrumenty mogą więc w konsekwencji okazać się bardzo niebezpieczne.  

Zobacz również: Zadania Krajowej Administracji Skarbowej >>

Łukasz Chmielniak, adwokat, partner w kancelarii Chmielniak Adwokaci