Skutki podatkowe wywłaszczenia nieruchomości

Realizacja rżnego rodzaju celw publicznych wymaga czasami pozbawienia jednostek własności nieruchomości. Odbywa się to bądź w trybie przymusowym (wywłaszczenie), bądź na drodze negocjacji...

13.01.2011

Kredyt podatkowy w podatkach dochodowych

Oba podatki dochodowe (od osb fizycznych i od osb prawnych) zawierają w swojej konstrukcji instytucję kredytu podatkowego. O ile jednak w podatku dochodowym od osb prawnych kredyt jest dostępny dla...

30.12.2010

Pomysł na nowy podatek lokalny

PO rozważa wprowadzenie lokalnego podatku, by samorządy miały za co remontować sieci energetyczne. Taki zapis może pojawić się w nowym prawie energetycznym - ustaliło Metro. To niedopuszczalne, by...

13.12.2010

Odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe

W potocznym znaczeniu odpowiedzialność występuje jako kategoria etyczna, bądź prawna. Według słownika języka polskiego rozumiana jest jako konieczność, obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za...

09.12.2010

Zwrot nadpłaty

Komentarz stanowi analizę instytucji zwrotu nadpłaty. Autor po zdefiniowaniu pojęcia nadpłaty, wskazuje na formę i sposb określenia wysokości kwoty podlegającej zwrotowi, charakteryzuje pośredni...

18.11.2010

Postępowanie nakazowe

Komentarz poświęcony jest jednemu z trybw postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, charakteryzującego się podwjną redukcją formalizmu w stosunku do postępowania zwyczajnego, a...

12.11.2010

Doręczenie w postępowaniu podatkowym

Doręczenie jest czynnością procesową techniczną o dużej doniosłości w postępowaniu podatkowym z kilku co najmniej powodw, tzn. m.in. z uwagi na zasadę czynnego udziału strony, zasadę pisemności, bieg...

08.11.2010