Podatnik może wystawić papierową fakturę korygującą do e-faktury wyłącznie wówczas, gdy wprawdzie system generalnie to umożliwia, ale w konkretnym przypadku z przyczyn technicznych nie było możliwe wystawienie i przesłanie faktury korygującej w postaci elektronicznej. Przykładowo, może to mieć miejsce wtedy, gdy na krótki okres czasu przestał funkcjonować serwer, albo nastąpiła awaria zasilania. W takiej sytuacji podatnik powinien na papierowej korekcie e-faktury zaznaczyć, że wystawiona papierowa faktura korygująca dotyczy faktury w formie elektronicznej.