Żadnych nowych kredytów, żadnych emisji obligacji. Władze Warszawy tną wydatki i zmniejszają dług. Mimo to, co piąta złotówka z budżetu miasta pójdzie w przyszłym roku na inwestycje – informuje „Życie Warszawy”.

Gazeta prezentuje projekt budżetu miasta na przyszły rok. Wynika z niego, że zapowiada się kolejny trudny rok. W tym roku z powodu kryzysu miasto straciło ponad miliard złotych. W 2012 r. może być podobnie. Po raz pierwszy od lat projekt budżetu zakłada, że wydatki miasta będą niższe od zaplanowanych w tym roku o 4 proc. i wyniosą 13,3 mld zł. Dochody, mimo spowolnienia gospodarczego, mają być wyższe o prawie 8 proc. niż obecnie i sięgnąć 12,4 mld zł.

Nowa ustawa o finansach publicznych nałożyła na samorząd ostre ograniczenie: wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wypracowanych w danym roku dochodów. Zatem koniec z zaciąganiem nowych kredytów i powiększaniem deficytu.

Jednocześnie utrzymany zostanie wysoki poziom inwestycji. Co piąta złotówka miejskiego budżetu zostanie przeznaczona na rozwój stolicy – czyli 2,9 mld zł. Duże ogólno miejskie budowy pochłoną 2,5 mld zł, a lokalne w dzielnicach – 345 mln zł.

Na koniec dobra wiadomość. W przyszłym roku nie będzie już żadnej zaskakującej podwyżki opłat.

Więcej w „Życiu Warszawy”. (PAP)