Doradcy czekają na zmiany w pełnomocnictwach

Doradca podatkowy

Doradcy podatkowi reprezentujący klientów w postępowaniu przed urzędem lub izbą skarbową muszą składać pełnomocnictwo za każdym razem do akt sprawy, każdorazowo wnosząc opłatę skarbową w wysokości 17...

06.07.2012

Marketing – korzyści dla kancelarii i klienta

Doradca podatkowy

Podstawowym celem stosowania instrumentów marketingowych jest skuteczne dotarcie z ofertą kancelarii do klientów, z uwzględnieniem ich indywidualnych oczekiwań i potrzeb.

06.07.2012

Studenci prawa chcą być doradcami podatkowymi

Doradca podatkowy

Podczas drugiej edycji konferencji Studenci Prawa w Polsce Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland już po raz trzeci przyznało Krajowej Izbie Doradców Podatkowych tytuł Mecenasa...

05.07.2012

Jeszcze raz o reklamie doradców podatkowych

Doradca podatkowy

Ostatnia nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym z 2010 r. zlikwidowała zakaz reklamowania usług świadczonych przez doradców podatkowych. W Zasadach Etyki Zawodowej wprowadzono natomiast pewne...

04.07.2012

W lipcu egzamin ustny na doradcę podatkowego

Doradca podatkowy

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowana została decyzja w sprawie terminów egzaminu ustnego na doradcę podatkowego, które odbędą się w lipcu br.

21.06.2012

OC doradców podatkowych będzie potwierdzane dokumentem

Doradca podatkowy

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

20.06.2012

Rzeczpospolita wybrała najlepszych doradców podatkowych

Doradca podatkowy

W szóstej edycji rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolitej, w dwóch kategoriach - największa firma wg przychodów za 2011 r. i firma zatrudniająca najwięcej doradców, zwyciężyła firma PwC. W...

19.06.2012

Zebrania z pracownikami kancelarii

Doradca podatkowy

Zebrania służbowe nie muszą być przykrą koniecznością, wystarczy odpowiednio je zaplanować i przeprowadzić, aby przebiegło sprawnie, a jego efekty były dowodem na to, że nie było stratą czasu.

13.06.2012

Jak skutecznie motywować pracowników

Doradca podatkowy

Aby pracownik angażował się w swoje obowiązki, musi mieć możliwość realizacji określonych celów: awansu, rozwoju zawodowego lub uzyskania dodatkowych korzyści.

08.06.2012

Doradca podatkowy a prawo pomocy

Doradca podatkowy

Prawo pomocy regulują przepisy Działu V, rozdziału 3, oddziału 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Umożliwiają one, w sytuacji braku środków na prowadzenie sprawy przed sądem,...

06.06.2012

Doradcy dyskutowali o kontrolach podatkowych w firmach

Doradca podatkowy

W dniu 21 maja 2012 r. w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie odbyło się kolejne seminarium zorganizowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz Krajową Izbę Doradców...

28.05.2012

Więcej praw dla pełnomocnika podatnika przed sądem

Doradca podatkowy

Doradcy podatkowi występujący przed sądami administracyjnymi mają mieć takie same uprawnienia jak adwokaci i radcowie prawni - przewiduje projekt nowelizacji ustawy przygotowywany w NSA.

18.05.2012

Postępowania mediacyjne

Doradca podatkowy

Już 17 miesięcy trzeba czekać na wyznaczenie terminu rozprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Ani podatnicy, ani organy skarbowe nie korzystają z możliwości postępowania mediacyjnego.

18.05.2012

KRDP określiła zasady zbiórek publicznych

Doradca podatkowy

Stanowiskiem z 27 marca 2012 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjęła instrukcję postępowania w przypadku zbiórek organizowanych przez KIDP.

16.05.2012

Dzień Doradcy Podatkowego - 11 maja 2012 r.

Doradca podatkowy

Z okazji Dnia Doradcy Podatkowego Wolters Kluwer Polska życzy wszystkim doradcom podatkowym sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności i szczęścia w życiu prywatnym!!!

11.05.2012

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2012

Doradca podatkowy

Redakcja Rzeczpospolitej już po raz szósty przygotowuje ranking firm doradztwa podatkowego. Ranking składać się będzie z kilku części.

09.05.2012
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski