Z pewnością pozytywne opinie uwiarygadniają profesjonalizm przedsiębiorstwa i są uznawane za bardziej miarodajne od zapewnień o wysokiej jakości usług formułowanych przez samego zainteresowanego. Warto rozważyć zwrócenie się do obsługiwanych podmiotów o napisanie krótkiego listu z oceną dotychczasowej współpracy. W tym celu zaraz po wykonaniu usługi jednorazowej należy poprosić osobę, która była wyznaczona do kontaktów z kancelarią lub biurem o wystawienie referencji. Można to zrobić w formie listu, w którym tę prośbę uzasadni się zakończeniem świadczenia usługi, pomyślnym przebiegiem współpracy i sygnalizowanym w jej trakcie zadowoleniem klienta z efektów działań biura (kancelarii).

W przypadku stałej współpracy o referencje można zwrócić się z okazji okrągłej rocznicy kooperacji lub pomyślnego zakończenia ważnego projektu. W piśmie powinny być uwzględnione następujące elementy:

- Nazwa firmy udzielającej referencji.

- Adresat referencji (nazwa biura/kancelarii).

- Okres współpracy.

- Zakres współpracy (wykonane czynności).

- Ocena współpracy.

- Rekomendacja usług innym podmiotom.

Zwracając się o referencje można przesłać klientowi formularz z miejscami do wypełnienia, aby ułatwić mu opracowanie tego typu pisma.

Alternatywą dla zamieszczenia na firmowej stronie internetowej zeskanowanego listu z referencjami jest zamieszczenie tylko logotypu klienta. W przypadku specjalizacji w określonych branżach lub czynnościach warto odpowiednio podzielić listy z referencjami, aby po pierwsze zaakcentować specjalizację, a po drugie ułatwić odwiedzającym stronę zapoznanie się z interesującymi ich informacjami.

Niektóre biura sceptycznie podchodzą do zamieszczania na swoich stronach referencji w obawie przed ujawnieniem danych kluczowych zleceniobiorców, które mogą być wykorzystane przez konkurencję. Aby ograniczyć to ryzyko najlepiej zwracać się o rekomendacje do wieloletnich klientów, co do których nie ma wątpliwości odnośnie lojalności zadowolenia z obsługi przez biuro/kancelarię.

Promocja kancelarii doradztwa podatkowego i biura rachunkowego
Joanna Polańska-Solarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł