Jak informować klienta o przewadze nad konkurencją?

Doradca podatkowy

Do wykonywania czynności doradztwa podatkowego są uprawnieni nie tylko doradcy podatkowi, ale także radcowie prawni, adwokaci i biegli rewidenci (ci ostatni w ograniczonym zakresie). Część czynności...

30.04.2012

Punkty należy uzyskiwać od momentu wpisu na listę

Doradca podatkowy

W ramach obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji doradca podatkowy gromadzi punkty za udział w różnych formach kształcenia od daty wpisu na listę doradców podatkowych, a nie np. od daty...

30.04.2012

Samorządy chcą nowego podatku

Gminy szukają sposobów na zwiększenie swoich dochodów, Budżety ma podreperować m.in. kontrowersyjny podatek od ulicznych reklam - informuje Rzeczpospolita.

30.04.2012

Będą zmiany w rachunkowości OPP

Resort pracy i polityki społecznej przygotował projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Projekt zakłada między innymi szereg zmian związanych ze statusem...

30.04.2012

Brak skutku wiążącego indywidualnych interpretacji

Po nowelizacji Ordynacji podatkowej, obowiązującej od 1 lipca 2007 r., brak w regulacji przepisu stanowiącego wprost, że indywidualne interpretacje nie są wiążące dla zainteresowanych, dla płatników...

29.04.2012

Urzędy skarbowe będą pracowały w sobotę

Z myślą o tych podatnikach, którzy nie rozliczyli się jeszcze z podatku dochodowego za 2011 r., a chcieliby to zrobić składając zeznanie bezpośrednio w urzędzie skarbowym, w ostatnich dniach kwietnia...

27.04.2012

Zostały już tylko cztery dni na złożenie PIT

Przypominamy, że do 30 kwietnia 2012 r. należy złożyć zeznania podatkowe za rok 2011. Można to zrobić składając papierową deklarację bezpośrednio w urzędzie skarbowym, można także rozliczyć się za...

27.04.2012