Podatki odstraszyły Niemców od kościołów

Coraz więcej mieszkańców RFN wypisuje się z kościołów, zarówno katolickiego jak i protestanckiego. Dane z 2014 roku wykazują, że w tym roku odeszło od tych instytucji o 50 proc. więcej osób niż w...

31.10.2014

EFRAG rekomenduje przyjęcie zmian do MSR 27

23 października EFRAG opublikowała wstępną rekomendację dotyczącą przyjęcia zmiany MSR 27 i zaproszenie do zgłaszania uwag na temat proponowanej opinii oraz uwag w zakresie spodziewanych skutków...

30.10.2014

W 2015 roku wzrośnie podatek leśny

W przyszłym roku stawka podatku leśnego wzrośnie z obowiązującej obecnie kwoty 37,63 zł za 1 ha fizyczny lasu do 41,55 zł - wynika z opublikowanego we wtorek komunikatu Prezesa GUS.

30.10.2014

Deficyt po październiku nie przekroczył 30 mld zł

Deficyt budżetowy po październiku nie przekroczył 30 mld zł i wyniósł prawdopodobnie około 58 proc. planu całorocznego w wysokości 47,5 mld zł - poinformowała w środę dziennikarzy wiceminister...

30.10.2014

Biznes domaga się ułatwień w podatkach

Skrócenie okresu dochodzenia należności na drodze sądowej przez przedsiębiorców i czasu niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę, a także uproszczenie podatków to ułatwienia, których domaga się...

29.10.2014