PKPP Lewiatan przygotowała projekt kampanii społecznej na temat e-faktur, której zasadniczym celem...
Katarzyna Bogucka
10.02.2012
W związku ze zmianą wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) modyfikacji...
Katarzyna Bogucka
10.02.2012
W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którą...
Jolanta Mazur
09.02.2012
Sąd Rejonowy w Olsztynie umorzył w czwartek postępowanie karno-skarbowe w sprawie loterii fantowej...
PAP
09.02.2012
Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego wprowadza obowiązek prowadzenia metryki sprawy....
Jolanta Mazur
09.02.2012
Kredyt Bank ogłosił, że z końcem stycznia przestał oferować produkty z dzienną kapitalizacją...
Emilia Zakrzewska
09.02.2012
Tylko dwóch z 13 sprzedawców oscypków w Zakopanem na Krupówkach wprowadziło kasy fiskalne na swoich...
PAP
09.02.2012
Projekt podatku od wydobycia węglowodorów i regulacje z nim związane powinny pojawić się w I...
PAP
09.02.2012
Koszty związane z nabyciem uprawnień do emisji C02 powinny być dla celów podatkowych rozpoznawane w...
Jolanta Mazur
09.02.2012
Od samochodów zarejestrowanych czasowo na terytorium Polski w celu ich przewiezienia do innego...
Jolanta Mazur
09.02.2012
Dziewięć państw UE (bez Polski) zwróciło się do prezydencji duńskiej o przyspieszenie prac nad...
PAP
09.02.2012
Restrukturyzacja długu zagrożonej plajtą Grecji będzie sporo kosztować podatników ze strefy euro,...
PAP
08.02.2012
Dochodem podatnika w związku z objęciem udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny...
Jolanta Mazur
08.02.2012
Jeżeli pełnomocnictwo udzielone przez zainteresowanego w postępowaniu o wydanie indywidualnej...
Michał Malinowski
08.02.2012
Regulacje dotyczące spółki akcyjnej w wielu miejscach powierzają pewne czynności wyłącznie dla osób...
Emilia Zakrzewska
08.02.2012
Krajowa Rada Izby Rolniczych zwróciła się do Kancelarii Prezydenta RP o włączenie sprawy...
PAP
07.02.2012
Obowiązująca od 1 stycznia 23 proc. stawka VAT na ubranka i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz...
Katarzyna Bogucka
07.02.2012
Można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu prywatnego odsetki od kredytu na...
Jolanta Mazur
07.02.2012
Aby uzupełnić i usprawnić instrumenty służące zwalczaniu oszustw podatkowych Komisja UE...
Katarzyna Bogucka
07.02.2012
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego nie jest sprawą łatwą ze względu na fakt wielu metod...
Emilia Zakrzewska
07.02.2012
Aby grunt, budynek czy budowla mogły być opodatkowane stawką właściwą dla związanych z prowadzeniem...
Michał Malinowski
07.02.2012
Resort finansów przygotowuje zmiany w zakresie wymiany informacji w umowach u unikaniu podwójnego...
Katarzyna Bogucka
06.02.2012
Jeżeli dokonanie odpisu niespłaconej części pożyczki w związku z przedawnieniem długu skutkuje...
Jolanta Mazur
06.02.2012
Spadkobiercy podatnika kontynuującego, po jego śmierci, prowadzenie działalności gospodarczej na...
Jolanta Mazur
06.02.2012
Ambulanse jako specjalistyczne samochody transportowe są zaliczane do kodu CN 8703 i podlegają...
Katarzyna Bogucka
06.02.2012
Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację wyjaśnił, że likwidacja ulgi na internet będzie...
Katarzyna Bogucka
03.02.2012
Można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od otrzymanego w drodze darowizny znaku towarowego oraz...
Jolanta Mazur
03.02.2012
W celu skutecznego złożenia zeznania rocznego małżonków przez pełnomocnika niezbędne jest złożenie...
Katarzyna Bogucka
03.02.2012
Zużywany przez spółkę węgiel przeznaczony do celów opałowych w zakładach objętych europejskim...
Jolanta Mazur
03.02.2012
Rząd zastanawia się nad podwyższeniem składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez osoby...
Emilia Zakrzewska
03.02.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski