Resort finansów ogłosił średnie ceny miedzi i srebra w lipcu, które mają zastosowanie do obliczenia...
Katarzyna Bogucka
13.08.2012
Wydatki związane z realizacją wypłat dywidendy na rzecz akcjonariuszy w tym również wydatki...
Jolanta Mazur
13.08.2012
Doradca podatkowy nie jest uprawniony do reprezentowania stron przed sądami administracyjnymi w...
Tomasz Krywan
13.08.2012
Doradca podatkowy
Samorządy i organizacje pożytku publicznego (OPP) realizujący projekty unijne muszą liczyć się z...
Jolanta Mazur
13.08.2012
Polski podmiot jako płatnik będzie musiał pobrać zryczałtowany 20 proc. podatek dochodowy i...
Adam Bartosiewicz
13.08.2012
Od 2014 r. rolnicy będą płacić podatek dochodowy. Projekt ustawy w tej sprawie został już...
PAP
13.08.2012
We wrześniu br. odbędzie się kolejne seminarium z cyklu Akademia Doradcy Podatkowego.
Agnieszka Koziarek
10.08.2012
Doradca podatkowy
Wydatki na spłatę kredytu przeznaczonego na zakup zbytego lokalu mieszkalnego nie będą mogły być...
Jolanta Mazur
10.08.2012
W przypadku zleceniobiorców, dla zastosowania zwolnienia z PIT, nie ma wymogu sporządzania druku...
Adam Bartosiewicz
10.08.2012
W zakresie dopłat do leków otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązek podatkowy w VAT...
Tomasz Krywan
10.08.2012
Tylko do końca sierpnia rolnicy mogą składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego od paliwa...
PAP
10.08.2012
Do Marszałka Sejmu RP wpłynął projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. Ma on stać na straży praw...
Joanna Polańska-Solarz
10.08.2012
Doradca podatkowy
Urzędnicy organów skarbowych skarżą się, że jeżeli w czasie kontroli podatkowej wykażą, że dany...
Jolanta Mazur
09.08.2012
Nieodpłatne świadczenie otrzymane od gminy w postaci poręczenia i zastawu rejestrowego na...
Jolanta Mazur
09.08.2012
400 mln złotych rocznie tyle może tracić państwowa kasa na zjawisku wyłudzania VAT-u. Na tzw....
Jolanta Mazur
09.08.2012
Mniej pieniędzy w kieszeni podatników, więcej w państwowej kasie. Wszystko za sprawą zmian w...
Jolanta Mazur
09.08.2012
Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej nie muszą prowadzić ani ewidencji, ani wykazu...
Adam Bartosiewicz
09.08.2012
Mimo słabszych dochodów z VAT, ogółem dochody budżetu powinny zostać wykonane - ocenił w środę...
PAP
09.08.2012
Głównym celem stosowania instrumentów marketingowych jest zainteresowanie klientów ofertą...
Joanna Polańska-Solarz
09.08.2012
Doradca podatkowy
Polska Unia Dystrybutorów Stali (PUDS) zwraca uwagę na nasilający się proceder wyłudzenia podatku...
PAP
09.08.2012
Blisko 1,5 mln zł zaległych składek z odsetkami zażądał od Krajowego Związku Kółek i Organizacji...
PAP
08.08.2012
Resort finansów przedstawił projekt przepisów zwiększających normy szacunkowe dochodu z działów...
Katarzyna Bogucka
08.08.2012
Komisja Europejska prowadzi konsultacje na temat barier podatkowych dla transgranicznych inwestycji...
Katarzyna Bogucka
08.08.2012
Od 2014 r. rolnicy mieli płacić składki zdrowotne zależne od dochodu. Ale rząd zmienił plany i...
PAP
08.08.2012
Akt notarialny nie daje uprawnień do odliczania VAT naliczonego. Podatnik powinien otrzymać fakturę...
Paweł Małecki
08.08.2012
Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął założenia do projektu ustawy, która umożliwi skorzystanie z...
Jolanta Mazur
08.08.2012
Spółka może obniżyć kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawiono faktury...
Jolanta Mazur
08.08.2012
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie wskazują wprost, w którym momencie podatnik...
Jolanta Mazur
08.08.2012
W przypadku gdy równolegle do postępowania o stwierdzenie nadpłaty toczy się postępowanie w sprawie...
Katarzyna Bogucka
07.08.2012
Od dziś obowiązują przepisy na mocy, których obowiązkowe ubezpieczenie OC doradców podatkowych jest...
Katarzyna Bogucka
07.08.2012
Doradca podatkowy