Od października tego roku kolejne elektroniczne deklaracje będzie można składać przez internet bez...
Musiał Marcin
24.08.2012
W tym roku producenci rolni wcześniej składają wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju...
Katarzyna Bogucka
24.08.2012
Z początkiem września gotowy będzie projekt ustawy o wydobyciu węglowodorów. Zostanie on...
PAP
24.08.2012
Do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia odziedziczonego udziału w spółdzielczym...
Jolanta Mazur
24.08.2012
Sposób wyznaczania pełnomocnika z urzędu nie ma znaczenia dla oceny podatkowego charakteru jego...
Michał Malinowski
24.08.2012
Spowodowany recesją spadek wpływów z podatków do budżetu naraża na szwank politykę reform rządu...
PAP
24.08.2012
Dochody uzyskane przez polskich rezydentów w Islandii będą rozliczane z zastosowaniem metody...
Jolanta Mazur
24.08.2012
Nieodpłatne udostępnienie pojazdów pracownikom należy opodatkować VAT. Należy w tym celu wystawić...
Paweł Małecki
24.08.2012
Słabszy wzrost dochodów i mniejsza konsumpcja. Sytuacja ekonomiczna polskich gospodarstw domowych...
Jolanta Mazur
24.08.2012
Rolnicy będą płacili jeden podatek dochodowy, ale będzie on neutralny, podobny w wysokości do...
PAP
24.08.2012
Zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych są zawarte w rozdziale VI...
Joanna Polańska-Solarz
24.08.2012
Doradca podatkowy
W dniach 5 i 6 czerwca 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się...
Agnieszka Koziarek
23.08.2012
Doradca podatkowy
Po raz szósty odbyła się w Augustowie w dniach 2829 maja 2012 r. konferencja naukowa Ordynacja...
Agnieszka Koziarek
23.08.2012
Doradca podatkowy
Dyrektor urzędu kontroli skarbowej mimo, że posiada w zakresie wydawania decyzji podatkowych...
Michał Malinowski
23.08.2012
Resort finansów uwzględniając uwagi zgłaszane przez przedsiębiorców przygotował nową wersję...
Katarzyna Bogucka
23.08.2012
Okres obowiązywania uchwał podatkowych zależy od woli rady gminy. Podmiot ten decyduje o okresie...
23.08.2012
Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów, jeżeli w...
Jolanta Mazur
23.08.2012
Jeszcze do końca sierpnia przedsiębiorcy mogą wziąć udział w ankiecie przygotowanej przez doradców...
Jolanta Mazur
23.08.2012
Kosztami uzyskania przychodu mogą być zarówno koszty niewykorzystanych biletów upadłego przewoźnika...
Krzysztof Klimek
23.08.2012
Jak wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego na stronie resoru finansów, znacznie zwiększy...
Jolanta Mazur
23.08.2012

Doradca podatkowy on-line

Doradca podatkowy
Większość kancelarii podatkowych ma swoje strony internetowe. Nie wszyscy jednak myślą o tym, aby...
Joanna Polańska-Solarz
23.08.2012
Doradca podatkowy
W przypadku posiadania środków na rachunku bankowym pozyskanych przed zarejestrowaniem, przychodem...
Krzysztof Klimek
22.08.2012
Resort finansów nie widzi konieczności zmian w przepisach dotyczących opodatkowania podatkiem od...
Katarzyna Bogucka
22.08.2012
Różnice kursowe wynikające z kwot podatku od towarów i usług nie mogą być samodzielnie...
Michał Malinowski
22.08.2012
Liczba wszczętych przez urzędy skarbowe dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe...
Jolanta Mazur
22.08.2012
Treść certyfikatu rezydencji nie wskazuje okresu jego ważności i zachowuje on swoją aktualność,...
Jolanta Mazur
22.08.2012
Nie ma obowiązku, aby od ostatniej darowizny upłynął okres 5 lat. Należy tylko pamiętać o...
Krzysztof Kamiński
22.08.2012
Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że od 2013 r. podatek VAT będzie naliczany od dotacji...
PAP
22.08.2012
Wydruk papierowy komunikatu IE-599 jest dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium...
Jolanta Mazur
22.08.2012
Wywiad z Waldemarem Szewcem doradcą podatkowym stosującym procedury podatkowe w praktyce swojej...
Agnieszka Koziarek
22.08.2012
Doradca podatkowy