W niedzielę w Sejmie - z inicjatywy marszałek Ewy Kopacz - odbędzie się debata na temat zasad...
Jabłońska-Andrzejczuk Agata
15.07.2013
Po wejściu w życie nowej ustawy o rzeczach znalezionych nie zmieni się zasada, że od znaleźnego,...
Jędrzejewska Katarzyna
15.07.2013
Posłowie wyrazili ustawową zgodę na ratyfikację Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o...
Jolanta Mazur
15.07.2013
Jednym z zadań Służby Celnej jest zwalczanie przemytu roślin i zwierząt oraz wyrobów z nich...
Michał Malinowski
15.07.2013
Co do zasady, stypendia za wyniki w nauce są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od...
Edyta Zaniewicz
15.07.2013
Biegły rzeczoznawca nie może przy wydawaniu opinii opierać się tylko na zewnętrznym oglądzie...
Kuta Justyna
15.07.2013
MF planuje możliwość wygasania zobowiązań podatkowych podatników w drodze zapłaty dokonywanej przez...
Tomasz Krywan
15.07.2013
Dzisiejsze doradztwo podatkowe staje się coraz częściej realizacją złożonych zleceń, wymagających...
Jolanta Mazur
15.07.2013
Doradca podatkowy
Nałożenie na kupującego, a nie na sprzedawcę obowiązku odprowadzenia podatku w obrocie wyrobami...
Jolanta Mazur
15.07.2013
Będziemy szukali takich decyzji, które umożliwią bezpieczne manewrowanie z deficytem - poinformował...
Musiał Marcin
15.07.2013
PZU SA mogło wrzucić w koszty podatkowe wydatki związane z porozumieniem Skarbu Państwa z Eureko...
15.07.2013
Premier Donald Tusk zapowiedział w piątek, że byłby zainteresowany prawną możliwością zwiększenia...
Lewandowska Zawiślińska Dorota
15.07.2013
Podczas piątkowego głosowanie posłowie odrzucili w pierwszym czytaniu projekt noweli ustawy o...
Białkowski Rafał
12.07.2013
Posłowie przyjęli w piątek pięć senackich poprawek do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Nowe...
Białkowski Rafał
12.07.2013
Prawie 34 tys. podkarpackich rolników otrzymało zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju...
Huk Wojciech
12.07.2013
Posłowie nie poparli wniosku Ruchu Palikota o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu zmian w...
Białkowski Rafał
12.07.2013
Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia dotyczącego zaniechania poboru PIT od świadczeń...
Michał Malinowski
12.07.2013
Korektę faktury korygującej należy rozliczyć na bieżąco, tj. w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2013 r.
Tomasz Krywan
12.07.2013
Firma, która wynajęła profesjonalnego doradcę, by pomógł jej wyjść z nieudanej inwestycji, może...
Kuta Justyna
12.07.2013
Podczas piątkowego głosowania posłowie uchwalili nowelizację Ordynacji podatkowej i ustawy o...
Białkowski Rafał
12.07.2013
Po tym jak Komitet do Spraw Europejskich zajmie się na posiedzeniu 17 lipca tego roku nowelizacją...
Godusławski Bartłomiej
12.07.2013
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przedstawił opinię na temat Planu działania zakładającego...
Katarzyna Bogucka
12.07.2013
Posłowie Ruchu Palikota złożyli w czwartek wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu zmian...
Musiał Marcin
12.07.2013
Pobieranie przez gminę opłat za odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie stanowi czynność...
Jolanta Mazur
12.07.2013
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się w czwartek za przyjęciem przez Sejm...
Białkowski Rafał
12.07.2013
Wielu właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw spędza sen z oczu brak aktywności na portalach...
Joanna Polańska-Solarz
12.07.2013
Doradca podatkowy
Komisja finansów publicznych zajmie się projektem ustawy o wzajemnej pomocy - w ramach UE - przy...
Musiał Marcin
12.07.2013
Minister finansów nie planuje podjęcia prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie możliwości...
Katarzyna Bogucka
12.07.2013
Produkt finalny pozostaje nadal strefowy, mimo że w części składa się z surowców wyprodukowanych...
Michał Malinowski
12.07.2013
Wpływy do budżetu województwa pomorskiego w 2013 są mniejsze niż zaplanowano. Mniej niż założono...
Leszczyńska Bożena
12.07.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski