Znaczna część zgłoszonych przez senatorów poprawek dotyczyła lokalnej infrastruktury drogowej, m.in. budowy obwodnicy Bełchatowa, Makowa Podhalańskiego, czy rozbudowy tunelu na Dworcu Głównym w Rzeszowie.

Wiele poprawek dotyczyło też subwencji dla lokalnych szpitali. Senatorowie Stanisław Karczewski i Wojciech Skurkiewicz z PiS zgłosili natomiast poprawkę dotyczącą przeznaczenia 15 mln zł na dostosowanie radomskiego lotniska wojskowego do celów cywilnych.

Poprawka senatora Jana Jackowskiego (PiS) dotyczyła przesunięcia 100 mln zł z projektów realizowanych ze środków unijnych na kontynuację budowy drugiej linii warszawskiego metra.

Z kolei Jerzy Chróścikowski (PiS) zgłosił poprawkę dotyczącą zwiększenia o 100 mln zł dopłat do paliwa rolniczego. Pieniądze te miałby pochodzić z rezerwy celowej dotyczącej współfinansowania projektów ze środków unijnych.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz poinformował po zakończeniu debaty, że poprawki zostaną poddane głosowaniu we wtorek wieczorem. Wcześniej oceni je senacka komisja budżetu i finansów. Marszałek ogłosił przerwę w obradach Senatu do godz. 21.50.

Uchwalony przez Sejm budżet przewiduje, że w tym roku deficyt nie przekroczy 35 mld 565 mln 500 tys. zł, a dochody wyniosą 299 mld 385 mln 300 tys. zł, natomiast wydatki nie będą wyższe niż 334 mld 950 mln 800 tys. zł. Zgodnie z ustawą budżetową w tym roku polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,2 proc. PKB, a średnioroczna inflacja wyniesie 2,7 proc.

rbk/ mmu/ amac/ ura/