W skład systemu opodatkowania wydobycia węglowodorów wchodzić będzie także podatek od wartości wydobywanego gazu ziemnego (5 proc.) oraz wydobywanej ropy naftowej (10 proc).

Opłata eksploatacyjna zostanie podwyższona do wysokości 24 zł za 1000 metr sześcienny wydobytego gazu wysokometanowego i 20 zł za 1000 metr sześcienny wydobytego gazu naazotowanego oraz 50 zł za tonę ropy naftowej. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej trafią jak dotychczas do budżetów gmin (w 60 proc.) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale również do budżetów powiatów i województw.

Ponadto w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) resort finansów przewiduje zmianę stawki amortyzacyjnej dla branży wydobywczej oraz możliwość odliczenia nierozliczonej straty w podatku CIT od podatku od wydobycia niektórych kopalin.