Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoWyrokiem sądu w 2004 r. zmienione...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
30.06.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoCzy zgodnie z MSR (gdzie dokładnie są...
Dorota Mikulska
30.06.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoJakie skutki w zakresie podatku...
Krzysztof Klimek
30.06.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoPodatnik prowadzi jednoosobową...
Krzysztof Klimek
30.06.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka kupiła materiał od kontrahenta ze...
Tomasz Krywan
30.06.2015
Wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatników, ale...
Katarzyna Bogucka
30.06.2015
Według danych z obszaru pozostającego w jurysdykcji Izby Celnej w Gdyni oraz Szczecinie za I...
Jolanta Mazur
30.06.2015
Faktura nie musi zawierać wyrazu faktura. Dokument nazwany specyfikacją zawierający wszystkie...
Piotr Florys
29.06.2015
Od 1 lipca wnioski o interpretacje dotyczące akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz...
Katarzyna Bogucka
29.06.2015
W związku z przesunięciem terminu wdrożenia modelu centralizacji zadań z zakresu finansów i...
Jolanta Mazur
29.06.2015
Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan przedstawiła uwagi do kierunkowych założeń nowej ordynacji...
Jolanta Mazur
29.06.2015
Fakt wszczęcia przez urząd kontroli skarbowej postępowania kontrolnego uzasadnia przedłużenie...
Michał Malinowski
29.06.2015
Na wejście w życie tej zmiany przedsiębiorcy, którzy wykorzystują samochody osobowe zarówno na...
PAP
29.06.2015
Można już sprawdzić, używając Portalu Podatkowego resortu finansów, czy kontrahent jest czynnym...
PAP
29.06.2015
Jeśli powstanie rząd Beaty Szydło, ci, których roczne dochody przekraczają 300 tys. zł, będą...
PAP
29.06.2015
Utworzenie konnej straży miejskiej czy budowa wodnego placu zabaw m.in. takie propozycje do...
PAP
29.06.2015
Polska przyjmie euro wtedy, kiedy sama będzie na to gotowa i kiedy strefa euro będzie dla nas...
PAP
29.06.2015
Od 1 lipca 2015 roku będą obowiązywały nowe formularze wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na...
Katarzyna Bogucka
29.06.2015
W piątek 26 czerwca br. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbył się finał trzynastej edycji...
Jolanta Mazur
29.06.2015
30 czerwca mija termin uregulowania drugiej raty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na...
Katarzyna Bogucka
27.06.2015
Doradca podatkowy
Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski wystosował list otwarty do premier Ewy Kopacz, w którym...
Jolanta Mazur
26.06.2015
W związku z potrzebą opracowania nowych przepisów ogólnych prawa podatkowego, aktualne staje się...
Jolanta Mazur
26.06.2015
Najważniejsze bieżące problemy z jakimi spotykają się podatnicy podatku od towarów i usług omówione...
Jolanta Mazur
26.06.2015
Wydatki poniesione na zapewnienie pracownikom wykonawcy noclegu i wyżywienia stanowią element...
Artur Kowalski
26.06.2015
Jeśli majątek spółki jawnej albo komandytowej powstały w wyniku przekształcenia, przewyższa wartość...
Michał Malinowski
26.06.2015
Przedsiębiorca, który kupił rower za ponad 3,5 tys. zł będzie mógł dokonać jego jednorazowej...
Michał Malinowski
26.06.2015
Już w połowie listopada powinno się odbyć pierwsze losowanie tzw. loterii paragonowej, zapowiada...
PAP
26.06.2015
Piątek to ostatni dzień, w którym można oddać głos w II edycji budżetu obywatelskiego. Wybierać...
PAP
26.06.2015
Od lipca kierowcy jeżdżący samochodami osobowymi oraz autami z kratką wykorzystywanymi w celach...
PAP
26.06.2015
Przedsiębiorcy zaczynający działalność będą mogli korzystać z pomocy asystentów podatkowych -...
PAP
26.06.2015