Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane podczas prac nad oceną skutków, które zostaną zakończone najpóźniej w pierwszym kwartale 2016 r. Komisja Europejska zainteresowana jest zebraniem opinii od zainteresowanych podmiotów, które mogą być pomocne w odzwierciedleniu w nowym projekcie Dyrektywy CCCTB aktualnych aspektów międzynarodowego opodatkowania. Komisja planuje, iż projekt nowej dyrektywy zostanie przedstawiony w 2016 r.

Oczekiwane są w szczególności poglądy dotyczące następujących zagadnień:

- w jakim stopniu Dyrektywa CCCTB może stanowić skuteczne narzędzie w walce z agresywnym planowaniem podatkowym, bez narażania pierwotnego celu stworzenia wspólnego rynku jakim jest środowisko przyjazne działalności gospodarczej,

- jakie przedsiębiorstwa powinny stosować CCTB/CCCTB i czy przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość wyboru stosowania przepisów unijnych,

- czy pożądane jest podejście stopniowego wprowadzania CCCTB zakładające, że prace dotyczące konsolidacji, powinny się rozpocząć dopiero z chwilą osiągnięcia porozumienia odnośnie do podstawy opodatkowania,

- czy do momentu, kiedy Komisja przedstawi nowy projekt CCTB/CCCTB, warto na podstawie obecnego projektu dyrektywy uzgodnić wspólne zasady dotyczące (niektórych) międzynarodowych aspektów opodatkowania uwzględniającego raporty OECD opracowane w ramach projektu BEPS,

- jak uregulować kwestię opodatkowania długu,

- jakie będą najlepsze zasady opodatkowania dla rozwoju działalności w segmencie B+R,

- czy możliwość transgranicznej kompensacji strat równoważąca brak korzyści z konsolidacji pomoże w prowadzeniu działalności zgodnie z zasadami określonymi w CCCTB.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł