Aktualnie wysokość opłaty za sporządzanie jednej strony odpisu lub kopii jest określana przez organy podatkowe w formie aktów wewnętrznych. W praktyce oznacza to, że wysokość tych opłat pobieranych przez organy podatkowe nie jest jednakowa. W celu ujednolicenia opłaty jednostkowej proponuje się jej określenie w rozporządzeniu mając na uwadze koszty wykonywania pracy poligraficznej i użytych materiałów.

Opłatę za sporządzenie odpisów lub kopii akt sprawy proponuje się określić w wysokości:

1) w formacie A4 - kopia jednostronna - 0,60 zł

2) w formacie A4 - kopia dwustronna - 0,80 zł

3) w formacie A3 - kopia jednostronna - 0,90 zł

4) w formacie A3 - kopia dwustronna - 1,20 zł

Opłatę za sporządzenie odpisów lub kopii akt określono na podstawie przeciętnych stawek stosowanych przez organy podatkowe. Wykorzystano w tym celu dane przesłane przez izby skarbowe oraz dane zebrane na podstawie analizy zarządzeń wydanych przez samorządowe organy podatkowe w zakresie wysokości tych opłat.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł