Konferencja odbędzie się 30 listopada br. w gmachu głównym Ministerstwa Finansów w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 12, w godzinach 10.00 - 16.20, w sali nr. 4440 A i B. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.00. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszę o potwierdzenie swego udziału do 20 listopada br. przesyłając stosowną wiadomość na skrzynkę e-mail: Krzysztof.janicki@mf.gov.pl, z podaniem imienia i nazwiska osoby, która weźmie udział w konferencji, jej stanowiskiem oraz nazwą firmy i adresem. Związane to jest z wymogami bezpieczeństwa regulującymi wstęp gości do gmachu resortu.

Każdy z podmiotów zainteresowanych ww. tematyką będzie mógł zgłosić od udziału w konferencji tylko jednego przedstawiciela. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o wciągnięciu na listę uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń.