Za nielegalne urządzanie gier hazardowych grożą kary pieniężne uregulowane w art. 89-91 ustawy o grach hazardowych oraz przepisami Kodeksu karnego skarbowego, w tym w szczególności art. 107 tego Kodeksu. Powyższe potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 21 października 2015 r. (sygn. P 32/12).

Jak poinformowała Służba Celna, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 października 2015 r. zatrzymała 23.305 nielegalnych automatów do gier. Od 3 września do 15 października 2015 r. SC przeprowadziła 1536 kontroli, w wyniku których zatrzymano 3841 automatów do gier.

Organy Służby Celnej konsekwentnie realizują działania zmierzające do eliminacji nieprawidłowości w tym zakresie. Działania te mają na celu sprawdzenie przestrzegania przez podmioty prowadzące taką działalność przepisów ustawy o grach hazardowych, a także zgodności tej działalności z udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem gry, a w przypadku ujawnienia nieprawidłowości - ściganie ich sprawców w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym.

Jak poinformowała Służba Celna, nadal będą kontynuowane działania zmierzające do eliminacji działalności w zakresie nielegalnego urządzania gier hazardowych na automatach.