Specjalne ulgi w podatkach dochodowych na tworzenie przyzakładowych żłobków, klubów dziecięcych i...
Jolanta Mazur
18.08.2015
Brak formalny w skardze kasacyjnej do NSA nie będzie skutkował natychmiastowym odrzuceniem skargi....
Monika Sewastianowicz
18.08.2015
W poniedziałek 17 sierpnia opublikowana została nowelizacja ustawy o finansach publicznych, której...
Jolanta Mazur
18.08.2015
Import usług polega na opodatkowaniu w Polsce podatkiem VAT usług nabywanych przez polskiego...
Krzysztof Kamiński
18.08.2015
Wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. nowych wzorów znaków akcyzy na wyroby tytoniowe i susz tytoniowy...
Jolanta Mazur
18.08.2015
W 2016 roku maksymalna kwota kary porządkowej, nakładanej w określonych sytuacjach na podatników i...
Katarzyna Bogucka
18.08.2015
Dochody budżetu między styczniem a lipcem br. wyniosły 163,4 mld zł i stanowiły 55 proc....
PAP
18.08.2015
Od poniedziałku do 31 sierpnia mieszkańcy Suwałk (Podlaskie) mogą zgłaszać swoje projekty do...
PAP
18.08.2015
Od września w ramach programu pilotażowego ok. 100 asystentów podatnika będzie gotowych pomagać...
PAP
17.08.2015
Resort finansów ogłosił średnie ceny miedzi i srebra w lipcu 2015 r., które mają zastosowanie do...
Katarzyna Bogucka
17.08.2015
Organy podatkowe mogą zabezpieczyć spłatę zobowiązań podatkowych poprzez ustanowienie na majątku...
Katarzyna Bogucka
17.08.2015
Właściwy naczelnik urzędu celnego będzie jedynie orzekał, w drodze decyzji, o kwocie zwrotu akcyzy....
Jolanta Mazur
17.08.2015
Ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw...
Sebastian Twardoch
17.08.2015
Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. od stypendiów przeznaczonych na wyjazdy zagraniczne...
Jolanta Mazur
17.08.2015
Od 17 sierpnia br. na Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) zostanie przeniesiona...
Jolanta Mazur
17.08.2015
Od 12 do 27 września potrwa głosowanie na wnioskami zgłoszonymi przez mieszkańców Olsztyna w ramach...
PAP
17.08.2015
Jak wynika ze wstępnych szacunków GUS, w II kw. b.r. PKB wzrosło o 3,3 proc. w porównaniu z...
Inny
17.08.2015
Lekarz, któremu firma farmaceutyczna bez umowy sfinansuje wyjazd na zagraniczną konferencję, nie...
Michał Malinowski
17.08.2015
30 lipca br. minister sprawiedliwości podpisał nowelizację rozporządzeń w sprawie opłat za...
Joanna Polańska-Solarz
17.08.2015
Doradca podatkowy
Łatwiej będzie można uzyskać odszkodowanie od urzędu, który dopuści się rażącego naruszenia prawa -...
PAP
15.08.2015
Sprzedaż pozwoleń na amatorski połów ryb jest opodatkowana podatkiem VAT według stawki podstawowej...
Katarzyna Bogucka
14.08.2015
Premier Ewa Kopacz powiedziała w czwartek, że koszt wdrożenia pomysłu 500 zł na dziecko przekracza...
PAP
14.08.2015
Poszerzenie grupy osób korzystających obecnie ze zwolnień z podatku dochodowego o członków polskiej...
Jolanta Mazur
13.08.2015
Warunkiem przeprowadzenia dowodu z przesłuchania strony w postępowaniu podatkowym jest uzyskanie...
Tomasz Król
13.08.2015
Prezydent Andrzej Duda podpisał 12 sierpnia br. nowelizację ustawy o rachunkowości oraz niektórych...
Jolanta Mazur
13.08.2015
Dla finansisty znajomość sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest koniecznością - bez niej nie...
Jolanta Mazur
13.08.2015
Prezydenckie projekty dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku oraz obniżenia wieku...
PAP
13.08.2015
Zakładana nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do...
Jolanta Mazur
13.08.2015
Umorzenie pożyczki inwestycyjnej powinno być traktowane jako skutkujące powstaniem przychodów w...
Adam Bartosiewicz
13.08.2015
Premier Ewa Kopacz powiedziała w środę, że zapowiadany prezydencki projekt podniesienia kwoty...
PAP
13.08.2015