Od 31 grudnia 2015 r. na Portalu Podatkowym każdy podatnik i płatnik może założyć konto, które stanowi bezpośredni kanał komunikacji elektronicznej z organami podatkowymi i pozwala na szybki dostęp do własnych danych podatkowych znajdujących się w posiadaniu administracji podatkowej, m.in. danych ewidencyjnych, adresowych, złożonych deklaracji, prowadzonych spraw czy stanu rozliczeń i płatności w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Poprzez swoje konto użytkownik może składać drogą elektroniczną nie tylko deklaracje podatkowe, ale także pisma do organów podatkowych w sprawach dotyczących tych podatków W kolejnych latach Ministerstwo Finansów planuje rozszerzenie usługi o kolejne podatki tj. VAT, CIT, PIT.