Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą PKD 70.22Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy ta działalność może być opodatkowana podatkiem liniowym 19%?

Odpowiedź:

Doradztwo może być opodatkowane podatkiem liniowym.

Uzasadnienie:

Z opodatkowania podatkiem liniowym (19% – art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.) wyłączeni są jedynie przedsiębiorcy, którzy w ramach działalności uzyskują przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik ten lub co najmniej jeden ze wspólników spółki wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy (art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f.).

Nie ma zatem przeszkód, by doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowane było podatkiem liniowym. Należy jednak zwrócić uwagę, by umowa o doradztwo tego rodzaju nie miała charakteru zarządzania przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze. Dochody z tego rodzaju umów zawsze bowiem opodatkowane są na zasadach ogólnych, jako działalność wykonywana osobiście (art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f.).

Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2015 r., IPTPB1/4511-285/15-2/MD.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 15.01.2016 r.