Oświadczenie o chęci uczestnictwa w szkoleniach można złożyć za pośrednictwem ankiety dostępnej w osobistych profilach biegłych na stronie www.kibr.org.pl. Od wyników ankiety zależeć będzie ostateczny kształt szkoleń. – Ankiety pozwolą nam sprawdzić, jakimi tematami szkoleń biegli rewidenci są najbardziej zainteresowani, gdzie biegli chcą się szkolić i w jakich terminach. To pozwoli nam zaprojektować produkt najbardziej odpowiadający na potrzeby środowiska – wyjaśnia Ewa Sowińska, przewodnicząca Komisji ds. szkoleń.

Ankiety można wypełniać do 30 stycznia 2016 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.