Wartości niematerialnych i prawnych nie wykazuje się w remanencie likwidacyjnym. Wartości te...
Paweł Ziółkowski
14.01.2016
Opodatkowanie podatkiem VAT czynności podejmowanych przez spółki wodne może kształtować się różnie...
Katarzyna Bogucka
14.01.2016
Firma Deloitte opublikowała Praktyczny przewodnik po MSSF 2016 oraz Wzorcowe Skonsolidowane...
Michał Topulniak
14.01.2016
Rejestracja jest czynnością o charakterze administracyjnym i nie przesądza o uzyskaniu statusu...
Michał Malinowski
14.01.2016
Wyłączenie przychodów osiąganych z tytułu sprzedaży bezpośredniej przez rolnika z zakresu podatku...
Jolanta Mazur
14.01.2016
Nie można jednostronnie zmienić danych nabywcy w oświadczeniu o przeznaczeniu oleju opałowego do...
Katarzyna Bogucka
14.01.2016
Podatek bankowy może sprzyjać wypłacalności banków, nie zmniejszy akcji kredytowej - przekonuje...
PAP
14.01.2016
Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym można przekazać 1 proc. podatku, jest już na stronach...
PAP
14.01.2016
Włosi nie chcą finansować partii politycznych - wynika z danych krajowej Agencji Podatkowej za...
PAP
14.01.2016
Jednym ze sposób na zwiększenie konkurencyjności jest koncentracja na określonym rynku i kliencie....
Joanna Polańska-Solarz
14.01.2016
Doradca podatkowy
To, że dwie kancelarie podatkowe mają identyczną ofertę usług nie znaczy, że się niczym nie różnią....
Joanna Polańska-Solarz
14.01.2016
Doradca podatkowy
W obecnych, trudnych realiach życia gospodarczego potencjalnie każdy podatnik może się znaleźć w...
Iwona Kaczorowska
13.01.2016
Od 1 stycznia 2016 r. wykazując w deklaracjach na podatek rolny grunty należy pomijać kolumny...
Tomasz Krywan
13.01.2016
Wydatku z tytułu spłaty przez spadkobiercę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez spadkodawcę na...
Michał Malinowski
13.01.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoOsoba fizyczna prowadzi jednoosobową...
Karol Różycki
13.01.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoCzy za pierwszy wydatek związany z...
Adam Bartosiewicz
13.01.2016
Problemy techniczne ePUAP uniemożliwiły publikację aktualnych wzorów formularzy w systemie...
PAP
13.01.2016
W planie prac legislacyjnych rządu został ujęty projekt ustawy o szczególnych zasadach zwrotu przez...
Jolanta Mazur
13.01.2016
Rekompensaty, wypłacone pracownikom Katowickiego Holdingu Węglowego, którzy w ub.r. zdecydowali się...
PAP
13.01.2016
Wprowadzenie powszechnego podatku przychodowego zamiast CIT rekomenduje Związek Przedsiębiorców i...
PAP
13.01.2016
Podatnicy, którzy uzyskują przychody opodatkowane ryczałtem nie mają wiele czasu na złożenie...
Inny
13.01.2016
Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych mogą skorzystać z formularza dostępnego na...
Michał Topulniak
13.01.2016
Europejski Bank Centralny wydał we wtorek opinię na temat podatku bankowego, jakim od lutego mają...
PAP
13.01.2016
Sejmowa komisji finansów wysłuchała we wtorek opinii sześciu komisji branżowych do projektu budżetu...
PAP
13.01.2016
Gospodarstwo rolne stanowi podobną do przedsiębiorstwa jednostkę organizacyjną, w ramach której...
Karol Różycki
12.01.2016
20 stycznia mija termin składania przez przedsiębiorców oświadczeń dotyczących formy opodatkowania...
Katarzyna Bogucka
12.01.2016
Spadkobierca z III grupy podatkowej nabędzie prawo do ulgi mieszkaniowej od odziedziczonego lokalu...
Michał Malinowski
12.01.2016
Płatnik może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty wyłącznie wówczas, gdy sam poniesie...
Michał Malinowski
12.01.2016
Opodatkowanie przedsiębiorstw handlowych podatkiem progresywnym prowadzić będzie do zmniejszenia...
Jolanta Mazur
12.01.2016
W zasadzie, w zamkniętych najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego księgach rachunkowych...
Stanisław Koc
12.01.2016