1 Najem nieruchomości a podatki.
Autor: Rafał Styczyński.
Rok wydania: 2015.
W poradniku w sposób kompleksowy omówiono problematykę najmu i dzierżawy nieruchomości oraz sposoby ich rozliczania na gruncie prawa podatkowego, przy czym poruszono w nim problemy, które nurtują osoby rozliczające przychody z najmu zarówno w działalności gospodarczej, jak i prywatnie. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w transakcjach transgranicznych i krajowych.
Autorzy: Michał Murawski, Dariusz Roszkowski.
Rok wydania: 2015.
Przedmiotowa pozycja jest pierwszą na rynku fachowym publikacją przedstawiającą w sposób kompleksowy rozliczanie transakcji towarowych i usługowych na potrzeby podatku od towarów i usług na zasadzie odwrotnego obciążenia (reverse charge). 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w transakcjach transgranicznych i krajowych
Michał Murawski, Dariusz Roszkowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

  

3. Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości.
Autor: Ryszard Strzelczyk.
Rok wydania: 2016.
W publikacji omówiono - oprócz podatku od nieruchomości oraz podatków rolnego i leśnego - kwestie nabywania i posiadania nieruchomości oraz obrotu nimi w kontekście podatku od czynności cywilnoprawnych, VAT, podatków dochodowych, a także podatku od spadków i darowizn. Przedstawiono problematykę opłat: planistycznej, adiacenckiej, sądowej, jak również zagadnienia taksy notarialnej oraz opłat związanych z użytkowaniem wieczystym. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Aspekt kadrowo-podatkowy wykorzystania samochodów służbowych w celach prywatnych. Pytania i odpowiedzi.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2015.
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników działów kadrowych i biur rachunkowych, księgowych, doradców podatkowych oraz dla osób korzystających z aut służbowych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz.
Autorzy: Paweł Małecki, Małgorzata Mazurkiewicz.
Rok wydania: 2016.
CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych. 

Fragment publikacji (.pdf)