W projekcie ustawy z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych...
Inny
26.01.2016
Moim modelem jest podatek od zysków kopalni, a nie prosty podatek od wielkości wydobycia -...
PAP
26.01.2016
Markety będą płacić trzy stawki podatku od obrotów; stawka podstawowa będzie wynosić 0,7 proc., a...
Krzysztof Sobczak
26.01.2016
Przeszło 250 projektów zgłosili mieszkańcy Radomia jako propozycje do zrealizowania w ramach...
PAP
26.01.2016
Z ponad trzymiesięcznym opóźnieniem Portugalia przesłała Komisji Europejskiej projekt budżetu na...
PAP
26.01.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Spółka zarejestrowana w Polsce, w roku...
25.01.2016
Koszty odrolnienia gruntu poniesione po dniu oddania środka trwałego do używania spółka może...
Michał Malinowski
25.01.2016
Kwota z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą...
Michał Malinowski
25.01.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Jak należy wykazać produkcję w toku...
25.01.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego W 2011 r. dokonałem zakupu samochodu...
25.01.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Osoba fizyczna prowadząca działalność...
25.01.2016
Obciążenie pracownika odpowiedzialnego materialnie kosztem powstałych niedoborów skutkuje...
Radosław Kowalski
25.01.2016
Podatek bankowy nie zaszkodzi bankom, bo są one dobrze skapitalizowane - zapewniał w poniedziałek...
PAP
25.01.2016
Saldo strukturalne sektora finansów publicznych ma wynosić co najmniej 0 proc. PKB, a jeśli w danym...
Jolanta Mazur
25.01.2016
Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan zwraca uwagę na znaczące ryzyka związane z projektem...
Jolanta Mazur
25.01.2016
Niskie podatki to najprostsza recepta na wyprowadzanie pieniędzy z Polski, wtedy spółki zagraniczne...
PAP
25.01.2016
Podatek od aktywów bankowych, analogiczny pod względem zasad funkcjonowania do nowego polskiego...
PAP
25.01.2016
Dodatkowe dochody z VAT pochodzące z uszczelnienia systemu mogą pozostać tylko na papierze - uważa...
PAP
25.01.2016
Szczegółowe omówienie problemów występujących w trakcie stosowania zmienionych w ubiegłym roku...
Jolanta Mazur
25.01.2016
W poniedziałek mają być w resorcie finansów przedstawione założenia projektu ustawy o podatku od...
PAP
25.01.2016
O finansowych planach rządu, sposobach na ściągnięcie do kasy państwa uciekających miliardów z...
PAP
25.01.2016
Wprowadzenie podatku bankowego zahamuje akcję kredytową w niektórych bankach, a innym pozwoli na...
Inny
23.01.2016
Zmiany w procedurze podatkowej, nowa ustawa o VAT i idąca za nią nowa era w kontroli podatników -...
Inny
22.01.2016
Pracodawca sporządza albo PIT-40, albo PIT-11 - jeżeli zatem sporządzi PIT-40 dla danego...
Paweł Ziółkowski
22.01.2016
Wprowadzenie nowego świadectwa potwierdzającego spełnienie warunków do zastosowania stawki 0 proc....
Jolanta Mazur
22.01.2016
Pod zarzutem wyłudzenia podatku VAT na kwotę 60 mln zł oraz prania brudnych pieniędzy zatrzymano...
PAP
22.01.2016
Koszty pracy, niestabilność prawa i nadmiar obowiązków biurokratycznych najbardziej przeszkadzają...
PAP
22.01.2016
Tzw. podatek od hipermarketów na Węgrzech wpłynął pozytywnie na wzmocnienie rodzimego biznesu -...
PAP
22.01.2016
Od 1 stycznia 2016 r. sprawozdania finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2015...
Michał Topulniak
22.01.2016